Mer specialistvård närmare patienten

Precis som på akutsjukhusen kommer antalet vårdplatser på de övriga sjukhusen med specialistvård och husläkarverksamheter öka. Hos dessa vårdinstanser kan många patienter få bättre anpassad vård. Det gäller inte minst äldre, som behöver tillgång till öppen och sluten vård närmare hemmet.

650 nya vårdplatser till 2018. Det motsvarar 36 000 nya vårdtillfällen.

650 nya vårdplatser närmare patienterna

Stora satsningar görs på även på sjukhusen som inte är akutsjukhus, som har specialistvård och husläkarverksamheter. 650 nya vårdplatser kommer utvecklas till 2018 vilket betyder 36 000 nya vårdtillfällen. Investeringarna görs på sjukhusen i Bromma, Jakobsberg, Sollentuna, Nacka samt på Sabbatsbergs sjukhus, Dalens sjukhus och Löwenströmska, som alla byggs ut med mer specialistvård närmare patienten.

Sjukhusen får olika profilering

På specialistsjukhusen ska det finnas både öppen och sluten vård, fler somatiska specialiteter, tillgång till operationssalar, bilddiagnostik och provtagning. Sjukhusen kommer att få olika profiler inom exempelvis geriatrik, ortopedi/kirurgi eller reumatologi och smärta. Inom äldrevården kan man exempelvis ta emot fler äldre om man får tillgång till bättre diagnostik och andra specialistkompetenser. Äldre patienter ska få mer av sin samlade vård utanför de stora akutsjukhusen. Fler platser inom geriatriken ska skapas i hela länet.

Profileringen gör att man kan samla kunskap på ett ställe men det förbättrar också möjligheterna att bedriva utbildning och forskning. Sabbatsbergs sjukhus får exempelvis en profil mot geriatrik, den "äldre patienten" och psykiatri. Den somatiska vård som redan finns kommer att utvecklas för att stödja geriatriken och psykiatrin.