Smidigare, säkrare och snabbare att cykla

Nu ska det bli smidigare och säkrare att cykla – och det ska gå snabbare. Cykelplanen för Stockholmsregionen visar på ett imponerande nät av cykelvägar på ungefär 850 kilometer.

Miljarder satsas på att fyrdubbla cyklandet

Målet är att fyrdubbla cykeltrafiken i Stockholms län fram till 2030. Då ska 20 procent av resorna i länet ske med cykel, jämfört med 5 procent i dag. I första hand ska det bli lättare att arbetspendla med cykel. Satsningen beräknas kosta 2,3 miljarder kronor. En stor del av arbetet handlar om att bygga nya och rusta upp befintliga cykelvägar, men också göra det enklare att kombinera resande med cykel och kollektivtrafik.

Bygget pågår för fullt

Arbetet med flera delar av cykelvägsnätet har redan påbörjats. Under 2014 är olika utbyggnadsprojekt på gång i Älta mellan Nacka, Stockholm och Tyresö, och längs Enebybergsvägen/Täbyvägen i Täby och Danderyd. Andra kommuner som ligger i startgroparna för att börja bygga under 2014 är Huddinge längs Glömstastråket, Järfälla på Österdalsvägen, Sigtuna på Karlsborgsvägen och Sollentuna längs Sollentunavägen.

Den stora cykelsatsningen är ett regionalt samarbete

Cykelplanen har tagits fram av Trafikverket region Stockholm, Region Stockholm och Regionsstyrelsen Stockholm. I arbetsgruppen har även Stockholms stad ingått samt länets övriga kommuner och intresseorganisationer. Nästa steg är att kommunerna, genom Kommunförbundet Stockholms län, och Trafikverket ska ta fram en "cykelförklaring" för att tydliggöra hur det gemensamma ansvaret för den regionala cykelsatsningen ska förverkligas.