Regionala stadskärnor – mer stadsliv och mindre bilberoende

I Stockholmsregionen i dag kretsar det mesta kring Stockholms innerstad. Där finns de flesta arbetsplatserna och mötesplatserna, och ett stort utbud av kultur. Samtidigt har resten av regionen under en lång tid blivit mer utspridd. En fortsatt utglesning av bebyggelsen är inte långsiktigt hållbar, eftersom det leder till ett växande transportbehov och ett ökat bilberoende.

Åtta regionala stadskärnor växer fram

För att avlasta de centrala delarna i vår region och förbättra framkomligheten planeras åtta yttre regionala stadskärnor: Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta, Täby-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje.

De regionala stadskärnorna finns utpekade vid knutpunkter i trafiksystemet. När utvecklingen av nya verksamheter och bostäder kan koncentreras till de regionala stadskärnorna främjar det tjänsteutbyten, möten, stadskvaliteter och stadsliv – och minskar vårt beroende av bilar.