Mer kollektivtrafik en förutsättning för hållbart bostadsbyggande

Bostadsbyggandet måste öka. Enligt Region Stockholms bedömning behöver vi bygga 9 000-16 000 bostäder i regionen varje år fram till 2030. Det är ett ansvar som i första hand ligger på regionens kommuner. Men Region Stockholm spelar en avgörande roll för att skapa bra förutsättningar, bland annat genom en utbyggd kollektivtrafik.

Vi måste bygga hållbart

Den regionala utvecklingsplanen beskriver hur regionen bör förtätas. Grundtanken är att koncentrera bostadsbyggandet nära kollektivtrafiken och bygga på ett hållbart sätt. När utvecklingen av nya bostäder och verksamheter kan koncentreras till regionala stadskärnor främjar det tjänsteutbyten, möten, stadskvaliteter och stadsliv och minskar bilberoendet.

Studier visar vad vi är villiga att betala för våra bostäder

För att få veta mer om vilka stadskvaliteter som boende och företag vill ha och vad de är villiga att betala har tre omfattande studier gjorts. Kombinationen av statistiska och geografiska analyser har gett unika resultat där vi kan se kopplingar mellan betalningsvilja och stadskvaliteter. Det i sin tur gör det möjligt att sätta en prislapp på olika stadskvaliteter och koppla det till hur planeringsförutsättningar bör utformas. Det är också ett underlag för att kunna diskutera finansieringsformer.

Resultaten är ett verktyg för att förstå de marknadsmässiga förutsättningarna, och ett sätt att studera ekonomisk hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt. Studierna har genomförts på uppdrag av Region Stockholm, Tillväxt miljö och regionplanering, i samverkan med kommunerna Haninge, Stockholm, Järfälla, Täby, Nacka, Upplands Väsby och Lidingö.