Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion år 2030. För att nå dit arbetar vi tillsammans med kommunerna i länet, akademi, näringsliv och myndigheter. Region Stockholm ska bidra till och skapa förutsättningar för en hållbar stockholmsregion. Det gör Region Stockholm bland annat genom att minska vår påverkan på klimatet, vara resurseffektiva och arbeta hälsofrämjande.

Framtidens stockholmsregion är tät, attraktiv, urban och klimatsmart, med tillväxt och livsmöjligheter i alla regionens delar.