Först ut att satsa på gröna obligationer

Stockholms Läns Landsting (nuvarande Region Stockholm) var det första landstinget som genomförde en transaktion av en grön obligation. Ett sätt att låna pengar till miljösmarta satsningar, samtidigt som investerare bidrar till en bättre miljö.

I gröna obligationer har Region Stockholm paketerat särskilt miljöinriktade investeringsobjekt, så att investerarna vet att pengarna går till projekt som är bra för framtiden. På så sätt hoppas Region Stockholm nå både fler och lojala investerare. Det är viktigt för att säkra de stora investeringarna i vård och kollektivtrafik som regionen ska göra de kommande åren.

– Gröna obligationer är ett sätt att skapa kapitalmarknadslösningar med miljöprofil. De emitteras och hanteras på samma sätt som en vanlig obligation, säger Frida Korneliusson, vd för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Region Stockholm.

Ett viktigt och självklart steg

En grön obligation är ett viktigt och självklart steg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar samtidigt som Region Stockholm uppmärksammar och tryggar gröna utvecklingsprojekt i länet. Gröna obligationer finansierar projekt som upprustning av kollektivtrafiken och ny- och ombyggnationer av sjukhusbyggnader.

Stort intresse från investerare

Den första gröna obligationen som utfärdades var på 1,1 miljarder kronor och genomfördes på den svenska marknaden och blev snabbt övertecknad. 1,1 miljarder kronor motsvarar cirka 15 procent av Region Stockholms, det dåvarande landstingets, uppskattade lånebehov för 2014. Intresset har varit stort eftersom de gröna obligationerna erbjuder samma avkastning som andra obligationer med liknande villkor, samtidigt som de som placerar i gröna obligationer bidrar till en bättre miljö.

Gröna obligationer utfärdades först av Världsbanken 2008. De utgör fortfarande en liten del av den totala obligationsmarknaden, men intresset och marknaden för gröna obligationer växer snabbt.

Miljöområden godkända av Cicero

Pengar som lånas via den gröna obligationen är öronmärkta för investeringar som forskningsinstitutet Cicero klassar som gröna, exempelvis kollektivtrafikinvesteringar. Cicero har granskat Region Stockholms miljöarbete och godkänt de miljöområden som regionen lyfter fram som gröna investeringar.