Stockholms kulturliv bidrar till att många vill bo i, verka i och besöka länet. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att utveckla länet. Därför stödjer Region Stockholm länets kulturliv och kulturutövare, folkbildning- och föreningsliv. Genom stöd till kultur och föreningslivet bidrar Region Stockholm till att öppna nya världar i en växande, kreativ och hållbar stockholmsregion. Kulturstödet går till en mångfald av röster, scener och konstnärliga uttryck i vårt län.

Kulturlivet gör regionen till en bättre plats för stockholmarna. Det främjar också näringslivet i regionen och ger upphov till nya kreativa näringar.