Varje dag, dygnet runt erbjuder Region Stockholm en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och en kollektivtrafik i världsklass. Region Stockholm ansvarar också för regional utveckling i länet, bidrar till kulturlivet och med ett kraftfullt ledarskap för vi länets talan. Vår vision är en attraktiv, hållbar och växande stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut.

Region Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Detta ska säkerställa att dagens och framtidens invånare enkelt har tillgång till rätt vård, med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid utifrån sina vårdbehov.

För de som är i behov av vård ska hälso- och sjukvården finnas tillgänglig och ge vård av hög kvalitet.

Kollektivtrafiken är navet i Stockholmsregionen. Varje dag gör närmare 900 000 resenärer 2,9 miljoner resor med kollektivtrafiken för att till exempel komma i tid till jobbet, hämta barnen på förskolan, ta sig till sjukhusbesöket eller till fotbollsmatchen. Genom utbyggnaden av kollektivtrafiken driver Region Stockholm fram en utbyggnad av nya samhällen och stadsdelar i Stockholmsregionen.

Antalet resenärer i kollektivtrafiken är närmare 150 000 fler idag än för tio år sedan. Ett tecken på att Stockholms län växer i rekordtakt.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion år 2030. För att nå dit arbetar vi tillsammans med kommunerna i länet, akademi, näringsliv och myndigheter. Region Stockholm ska bidra till och skapa förutsättningar för en hållbar stockholmsregion. Det gör Region Stockholm bland annat genom att minska vår påverkan på klimatet, vara resurseffektiva och arbeta hälsofrämjande.

Framtidens stockholmsregion är tät, attraktiv, urban och klimatsmart, med tillväxt och livsmöjligheter i alla regionens delar.

Stockholms kulturliv bidrar till att många vill bo i, verka i och besöka länet. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att utveckla länet. Därför stödjer Region Stockholm länets kulturliv och kulturutövare, folkbildning- och föreningsliv. Genom stöd till kultur och föreningslivet bidrar Region Stockholm till att öppna nya världar i en växande, kreativ och hållbar stockholmsregion. Kulturstödet går till en mångfald av röster, scener och konstnärliga uttryck i vårt län.

Kulturlivet gör regionen till en bättre plats för stockholmarna. Det främjar också näringslivet i regionen och ger upphov till nya kreativa näringar.

Våra visioner blir verklighet genom de projekt vi genomför inom våra fyra verksamhetsområden

För att kunna möta de utmaningar vi står inför inom Region Stockholm genomför vi en mängd projekt inom diverse verksamheter. Många av dessa projekt pågår i flera år och överlappar projekt inom andra verksamheter.