Beviljade kulturstöd i april

Landstingets kulturförvaltning har vid andra omgången beviljat kulturstöd till organisationer inom kulturlivet i Stockholms län om totalt 1 665 000 kr. Kulturstödet stödjer publik verksamhet av professionell karaktär som främst vänder sig till barn och unga.

Landstingets kulturförvaltning har vid andra omgången för året beslutat att bevilja kulturstöd till organisationer inom kulturlivet i Stockholms län om totalt 1 665 000 kr. Kulturstödet till kontinuerlig och tillfällig verksamhet avser publik verksamhet av professionell karaktär som främst vänder sig till barn och unga.

Totalt har 131 ansökningar kommit in, varav 20 stycken beviljades stöd. Sex av dessa är nya stödmottagare, såsom danskompaniet aliEN, föreningarna HICCUP och Musikraketen.

En verksamhet fick också tillgänglighetsstöd för att ge funktionshindrade bättre tillgång till kultur.

Tredje och sista ansökningstillfället för året är 10 juni och stödet fördelas i september.

Tillbaka till nyhetslistan kultur