Tomas Eriksson (MP)

Titel:
Miljö- och kollektivtrafikregionråd/Regional Chair for Environment and Public Transport
Mobiltelefon
073-668 16 74
Postadress
Landstingshuset, Rotel VI, Box 22550
104 22 Stockholm
Kontakta Tomas

Ansvarsområde

Regionråd med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor, regionala klimatfrågor, kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet samt miljöteknik och cykelfrågor.

Politiska uppdrag