Jens Sjöström (S)

Titel:
Oppositionsregionråd
Kontakta Jens

Ansvarsområde

Oppositionsregionråd (S) med ansvar för regionplanering och personal.

Politiska uppdrag