Gustav Hemming (C)

Titel:
Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd/Regional Chair for Growth, Regional Planning and the Archipelago
Postadress
Landstingshuset, Rotel IV, Box 22550
104 22 Stockholm
Kontakta Gustav

Ansvarsområde

Regionråd med ansvar för tillväxt- och regionplanenämnden, regionstyrelsens utskott för samhällsplanering och länsplan samt trafik- och mobilitetsfrågor, sjötrafik, landsbygd och skärgård kopplat till regionplanering.

Politiska uppdrag