Erika Ullberg (S)

Titel:
Oppositionsregionsråd
Postadress
Landstingshuset, S-kansliet, Box 22550
104 22 Stockholm
Kontakta Erika

Ansvarsområde

Oppositionsregionråd (S) och gruppledare och med ansvar för finans och styrning.

Politiska uppdrag

Dela sidan