Ella Bohlin (KD)

Titel:
Vårdutvecklingsregionråd
Mobiltelefon
070-737 43 21
Postadress
Landstingshuset, Rotel V, Box 22550
104 22 Stockholm
Kontakta Ella

Ansvarsområde

Regionråd med ansvar för kunskapsstyrningsnämnden och färdtjänstnämnden, hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning och seniorvård.

Politiska uppdrag