Désirée Pethrus (KD)

Titel:
Vårdutvecklingsregionråd/Regional Chair for Healthcare Development

Politiska uppdrag