Charlotte Broberg (M)

Titel:
Fastighets och serviceregionråd/Regional Chair for Property Management and Services
Postadress
Landstingshuset, Rotel I Box 22550
104 22 Stockholm
Kontakta Charlotte

Ansvarsområde

Regionråd med ansvar för fastighets- och servicenämnden, utveckling och förvaltning av Region Stockholms fastigheter och regiongemensam service.

Politiska uppdrag