Waxholmsbolaget

Uppläsning

Sjötrafiken är viktig för de som bor och vistas i skärgården. Waxholmsbolaget ansvarar för den kollektiva landstingssubventionerade sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Vi ska utforma sjötrafiken för en levande skärgård året runt.

Waxholmsbolaget trafikerar cirka 300 bryggor mellan Arholma i norr och Landsort i söder, ett område som är 20 mil långt och fem mil brett.

Antal resenärer

  • Varje år reser omkring 1,7 miljoner resenärer med Waxholmsbolaget.
  • Waxholmsbolaget har cirka 1 500 resenärer en vinterdag och cirka 14 000 resenärer en sommardag.
  • I snitt har Waxholmsbolaget drygt 4 500 resenärer per dag.

Nöjda resenärer

Landstinget följer på olika sätt händelser och trender som kan påverka hur kollektivtrafiken utvecklas i framtiden. En viktig del i arbetet är de resenärsundersökningar som regelbundet genomförs. 

Varje månad frågar landstinget resenärerna vad de tycker om kollektivtrafiken. Resultaten sammanställs i en rapport som publiceras två gånger om året. Undersökningen berör tidhållning, bemötande, städning och olika trafikområden i länet.
Rapporten om resenärers upplevda kvalitet

Uppdrag och ansvarsområden

Trafiken drivs av företag som Waxholmsbolaget upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad. Waxholmsbolaget planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar den marina infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering, driften av trafiken samt mötet med resenärerna.

Politisk styrning och finansiering

Waxholmsbolaget ägs av Stockholms läns landsting och är en del av trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen är en förvaltningsorganisation under trafiknämnden inom landstinget. Den upphandlade kollektivtrafiken finansieras främst via landstingsskatt och intäkter från biljettförsäljning. 

Tillgänglighet till sjöss

Sjötrafiken är till för alla, oavsett funktionsnedsättning. 

Läs mer om tillgänglighet till sjöss

Trafikutövare Waxholmsbolaget

Waxholmsbolagets båtar körs av:

  • Nya Skärgårdsbolaget 2017 AB
  • Utö rederi (6 underleverantörer)
  • Blidösundsbolaget (3-4 underleverantörer)
  • Strömma Kanalbolaget