Trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken

Uppläsning

Landstinget arbetar för att alla resenärer ska känna sig trygga och säkra i kollektivtrafiken. Personalens trygghet är också viktig för att resenärerna ska känna sig väl omhändertagna och få den service och hjälp de behöver.

En viktig del i landstingets trygghetsarbete handlar om att synliggöra de trygghetsresurser som finns för att skapa en trygg och säker miljö i kollektivtrafiken. Ordningsvakter, väktare, trygghetsvärdar och ungdomsvärdar är några exempel. De leds och fördelas av trygghetscentralen, som är en del av landstinget.

Trygghetscentralen

Trygghetscentralen kan snabbt förse personer som befinner sig i en hotfull eller våldsam situation inom kollektivtrafiken med trygghetsresurser i form av ordningsvakter, poliser och trafikledare.

Till trygghetscentralen kan resenärer ringa dygnet runt och rapportera hot, våld eller skadegörelse.

Läs mer om trygghetscentralen på SL:s webbplats

Trygghetskameror

Trygghetskameror finns idag installerade på samtliga tunnelbanestationer och på majoriteten av pendeltågsstationer i länet. Kameraövervakning förekommer även i bussar, i de flesta tunnelbanevagnar och de nya pendeltågen.

Syftet med kameraövervakning är att:

 • öka tryggheten för resenärer och personal
 • stödja den dagliga driften och ledningen av trafiksystemen
 • underlätta utrymning och räddningsinsatser
 • upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
 • kunna bistå polisen med bildmaterial i utredningar om brott
 • bidra med bildmaterial i säkerhets- och haveriutredningar.

Samarbeten

För att kollektivtrafiken ska upplevas som ett säkert och lockande alternativ har landstinget, via SL, ett nära samarbete med en rad aktörer:

 • Ungdomsvärdar
  Syftet med ungdomsvärdarnas närvaro i kollektivtrafiken är att förebygga konflikter och öka tryggheten under kvällar och helger. Värdarnas bakgrund, erfarenheter, ledaregenskaper och sociala kompetens är deras främsta tillgång i arbetet.

Läs mer om verksamheten på Lugna Gatans webbplats

 • Nattvandring.nu
  Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Grupper av vuxna rör sig ute i miljöer där ungdomar vistas under kvällar och nätter för att skapa en lugnare miljö.

Läs mer om nattvandring på webbplatsen Nattvandring.nu

 • Fält och Fritid
  Fält och fritid är samlingsnamnet på Stockholms stads fältassistenter. De arbetar förebyggande bland barn och ungdomar och har ett nära samarbete med Ungdomsjouren.
 • Skolinformatörer
  För att få kontakt med unga SL-resenärer har SL ett 40-tal skolinformatörer. De besöker länets skolor, främst grundskolans årskurs 5, för att bland annat informera om trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken.