Spårvägsmuseet

Uppläsning

Spårvägsmuseet är länets lokaltrafikmuseum och drivs av landstingets trafikförvaltning. Spårvägsmuseet visar lokaltrafikens betydelse för Stockholmsregionen allt sedan de första hästspårvagnarna 1877. Här finns även fordon och föremål från kollektivtrafiken på land och till sjöss.

Spårvägsmuseets samling består bland annat av fordon, föremål och bilder. Det ger en inblick i dåtidens kollektivtrafik och framtidens kommunikationer.

Hundra tusen besökare per år

Spårvägsmuseet riktar sig till alla invånare och är särskilt populärt bland barn och skolelever. Varje år besöker över 100 000 personer museets lokaler på Tegelviksgatan 22 på Södermalm i Stockholm. 

Spårvägsmuseet flyttar 

Spårvägsmuseet lämnar nuvarande lokaler hösten 2017, för mellanlagring i Brommadepån. Hösten 2019 flyttar museet till Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden.