Spårvägsmuseet

Uppläsning

Spårvägsmuseet är länets lokaltrafikmuseum och drivs av trafikförvaltningen. På ett roligt, spännande och lärorikt sätt visar vi, genom Spårvägsmuseet, lokaltrafikens betydelse för Stockholmsregionen.

Spårvägsmuseet riktar sig till alla invånare och är särskilt populärt bland barn och skolelever. Varje år besöker över 100 000 personer museets lokaler.

Spårvägsmuseets samling består bland annat av fordon, föremål och bilder. Det ger en inblick i dåtidens kollektivtrafik och framtidens kommunikationer.

Spårvägsmuseet flyttar till Norra Djurgårdsstaden 

Spårvägsmuseet är stängt på grund av flytt till nya lokaler. I början av 2020 öppnar museet  för besökare i Norra Djurgårdsstaden. 

Under hösten 2017 flyttade Spårvägsmuseet från tidigare lokaler på Tegelviksgatan 22 på Södermalm i Stockholm för mellanlagring i Brommadepån. Under den här perioden är museet inte öppet för besökare.