Storstockholms Lokaltrafik, SL

Uppläsning

Storstockholms Lokaltrafik, SL. Det är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken på land i Stockholms län. Trafikförvaltningen inom landstinget har det övergripande ansvaret för SL-trafiken.

Trafikinformation och biljetter på sl.se

För information om hur du planerar din resa, köper biljetter eller tidtabeller besök sl.se

SL:s verksamhet

SL:s verksamhet bedrivs i bolagsform. Via SL, förvaltar landstinget vissa avtal och tillgångar. SL bedriver trafik med tunnelbana, bussar, pendeltåg, lokalbanor och pendelbåtar i Stockholms län.

Antal resenärer 

 • SL-trafiken har fler än 800 000 resenärer per dag.  
 • En vanlig vardag görs 1 273 000 påstigningar i tunnelbanan, 1 140 000 ombord på bussarna i länet, 325 000 på pendeltågen och 179 000 på Tvärbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Lidingöbanan, Nockebybanan och spårvagnslinje 7.
 • SL-pendelbåtar (linje 80, 82 85, 89) har ca 30 000 passagerare en sommardag. Djurgårdsfärjan (linje 82) har ca 1 500 resenärer en vinterdag och ca 17 000 resenärer en sommardag.

Fakta om SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänst

Varje år tar vi fram fakta om kollektivtrafiken för det året som just passerat. Här kan du ta del av alla rapporter.

Fakta om SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänst

Verksamhetsidé

Utifrån Stockholms läns landstings krav och intressenters förväntningar, föreslår och genomför landstingets trafikförvaltning regionala lösningar som underlättar arbetspendling och förenklar vardagen för boende och besökare i Stockholmsregionen.

Nöjda resenärer

Kollektivtrafiken befinner sig i en ständigt föränderlig omvärld. Landstinget följer på olika sätt händelser och trender som kan påverka hur kollektivtrafiken utvecklas i framtiden. En viktig del i arbetet är de undersökningar som genomförs regelbundet, för att ta reda på vad resenärerna tycker om kollektivtrafiken.

Rapporter om upplevd kvalitet i kollektivtrafiken

Varje månad frågar landstinget resenärerna vad de tycker om kollektivtrafiken. Resultaten sammanställs i en rapport som publiceras en gång om året. Undersökningen berör tidhållning, bemötande, städning och olika trafikområden i länet.

Läs rapporterna om upplevd kvalitet

För färdtjänstresenärer

För dig som har tillstånd att resa med färdtjänst och behöver mer information besök fardtjansten.se

Uppdrag och ansvarsområden

SL-trafiken drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad. 

Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering, driften av trafiken samt mötet med resenärerna.

Företag i SL-trafiken

Arriva Sverige
Arriva kör både tåg och bussar i SL-trafiken. De driver trafiken på följande lokalbanor:

 • Nockebybanan
 • Saltsjöbanan
 • Tvärbanan
 • Lidingöbanan
 • Roslagsbanan

Arriva sköter även busstrafiken i:

 • Danderyd
 • Bromma
 • Ekerö
 • Sigtuna/Upplands Väsby/Vallentuna
 • Solna/Sundbyberg
 • Sollentuna
 • Täby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Österåker

Keolis Sverige

Keolis Sverige kör bussar i SL-trafiken i:

 • Huddinge/Botkyrka
 • Söderort
 • Stockholms innerstad
 • Lidingö
 • Nacka/Värmdö

Nobina

Nobina kör bussar i SL-trafiken i:

 • Järfälla/Upplands-Bro
 • Norrtälje
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Handen
 • Nynäshamn

MTR

MTR kör tunnelbanan och pendeltågen i SL-trafiken. 

Stockholms spårvägar

Stockholms spårvägar kör spårvagnslinje 7 och Lidingöbanan från 2015.

Trafikutövare SL pendelbåtar

SL pendelbåtar trafikeras av dessa företag: 

 • Strömma Kanalbolaget
 • Rederi AB Ballerina
 • Djurgårdens färjetrafik AB

Politisk styrning och finansiering

Trafikförvaltningen är en förvaltningsorganisation under trafiknämnden inom landstinget. Landstingsfullmäktige utser trafiknämndens ledamöter.

Kollektivtrafiken finansieras dels via landstingsskatten och dels via intäkter från försäljning av biljetter, reklamplatser och uthyrning av lokaler i anslutning till kollektivtrafiken. Skattefinansieringsgraden är cirka 50 procent. Av landstingets totala budget går drygt 10 procent till kollektivtrafiken. 

Läs mer om hur landstinget styrs

Landstingets budget

Stockholms läns landstings årsberättelse 2016

Tidigare årsberättelser för SL

Synpunkter på kollektivtrafiken

Vill du komma i kontakt med SL och ställa frågor eller lämna dina synpunkter ska du i första hand ta kontakt med SL:s kundtjänst.  Det finns även andra kontaktvägar för dig som har särskilda frågor. Besök sidan För frågor om kollektivtrafiken här på sll.se. 

För frågor om kollektivtrafiken