Trafikstarter och aktuella avstängningar

Uppläsning

Stockholm fortsätter att växa och i takt med det behöver kollektivtrafiken rustas upp och byggas ut. Flera arbeten som har krävt avstängningar påbörjades under sommaren. Nu startar trafiken på vissa trafikslag.

Under sommaren stängdes stora delar av kollektivtrafiken av. Nu börjar flera trafikslag att rulla igen och närmast i tid ligger Tvärbanan som startar på nytt den 2 oktober.

Trafikstarter

2 oktober: Tvärbanan 

Tvärbanan startar för trafik den 2 oktober. Banan är då utrustad med ett helt nytt signalsystem som knyter ihop förbindelserna. Det innebär att resenärer kan åka med hela sträckan från Solna station till den nya hållplatsen i Sickla utan att göra ett byte i Alvik. Det invigs också en ny hållplats i Sickla som är gemensam för Saltsjöbanan för smidiga byten mellan trafikslagen. 

18 september: Saltsjöbanan

Saltsjöbanan mellan Henriksdal och Solsidan/Saltsjöbadan öppnar för trafik den 18 september. De arbeten som gjorts på Saltsjöbanan har bland annat omfattat bullerdämpande åtgärder, upprustning av Neglingedepån, upprustning av stationer, nytt signalsystem och nya kontaktledningar. Vid Henriksdal har tågtunneln tätats för att förhindra inläckage och isbildning vintertid. Tunneln har även vidgats för att ge plats för nya elinstallationer.

20 augusti: Roslagsbanans Kårstalinje

Roslagsbanans Kårstalinje startar för trafik den 20 augusti. Österskärslinjen är fortsatt avstängd till och med den 9 december men Näsbyparksgrenen går som vanligt. Eftersom det bara finns ett spår förbi Roslags Näsby kommer Kårstalinjen att gå med begränsad trafik norr om Täby kyrkby fram till den 9 december.

14 augusti: Mälarbanan

Pendeltågstrafiken startar på Mälarbanan mellan Kallhäll och Spånga. I Spånga sker trafikeringen på en helt ny plattform som byggts intill stationen. I Jakobsberg har systemet för trafikinformation ersatts av ett helt nytt system (högtalarutrop, digitala skyltar och klockor).

5 augusti: Tvärbanan mellan Solna station och Stora Essingen

Från den 5 augusti öppnas Tvärbanan för trafik på sträckan Solna station-Stora Essingen. 

Pågående avstängningar

23 juni: Roslagsbanans Österskärslinje

Den 23 juni stängs banan vid Djursholms Ösby. Det innebär att tågtrafiken på Österskärslinjen stängs fram till den 9 december, vid sidan av den sedan tidigare avstängda Kårstalinjen. Trafiken ersätts med buss. På de avstängda sträckorna byggs Roslagsbanan ut med dubbelspår, stationerna vid Roslags Näsby, Tibble och Ensta byggs om och det görs säkerhetshöjande åtgärder och byggande av bullerskydd.

Åtgärderna ger ökad kapacitet, bättre punktlighet och ökad tillgänglighet.
Det påbörjas även arbete med ombyggnad av Hägernäs station och ett nytt resecentrum med en ny station med bussterminal i Arninge.

25 mars: Tvärbanan

Signalsystemen för Tvärbanans Solnagren och Sicklagren kopplas ihop så att man kan resa hela vägen från Sickla till Solna utan byte i Alvik. Sträckan Sickla udde-Alvik är avstängd sen den 25 mars.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik