Sommarens trafikavstängningar 2017

Uppläsning

Stockholm fortsätter att växa och i takt med det behöver kollektivtrafiken rustas upp och byggas ut. Flera av de arbeten som kräver avstängningar görs under sommaren för att minska resenärspåverkan.

Den 23 juni stängs Roslagsbanans Österskärslinje och Tvärbanan mellan Alvik och Solna. Kort därefter, den 25 juni, stängs hela Saltsjöbanan av.

– Vi är medvetna om att våra resenärer upplever avstängningarna som besvärliga, men de är nödvändiga för att vi ska få en bättre trafik när allt är klart. Mitt bästa tips till våra resenärer är att planera sin resa på sl.se eller i vår app, säger Fredrik Cavalli-Björkman, tillförordnad trafikdirektör vid trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Roslagsbanans Österskärslinje

Den 23 juni stängs banan vid Djursholms Ösby. Det innebär att tågtrafiken på Österskärslinjen stängs fram till den 9 december, vid sidan av den sedan tidigare avstängda Kårstalinjen. Trafiken ersätts med buss. På de avstängda sträckorna byggs Roslagsbanan ut med dubbelspår, stationerna vid Roslags Näsby, Tibble och Ensta byggs om och det görs säkerhetshöjande åtgärder och byggande av bullerskydd.

Åtgärderna ger ökad kapacitet, bättre punktlighet och ökad tillgänglighet.

Det påbörjas även arbete med ombyggnad av Hägernäs station och ett nytt resecentrum med en ny station med bussterminal i Arninge.

Tvärbanan

Signalsystemen för Tvärbanans Solnagren och Sicklagren kopplas ihop så att man kan resa hela vägen från Sickla till Solna utan byte i Alvik. Sträckan Sickla udde-Alvik har varit avstängd sen den 25 mars. Mellan 23 juni och 4 augusti stängs även sträckan Solna station-Alvik och ersätts med buss. Under högtrafik kommer ersättningstrafiken att ha fler avgångar än under tidigare somrar. Vid Johannesfred är en av hållplatserna flyttad, så att bussen kommer att stanna vid väderskyddet för resa i båda riktningarna.
Den 5 augusti öppnas Tvärbanan för trafik på sträckan Solna station-Stora Essingen och den 2 oktober öppnar hela linjen. Då har banan även förlängts till Sickla där det blir en bytespunkt till Saltsjöbanan.

Saltsjöbanan

Upprustningen av Saltsjöbanan fortsätter och sträckan Henriksdal-Solsidan/Saltsjöbaden stängs av 25 juni-17 september och erätts med buss. De arbeten som görs på Saltsjöbanan omfattar bland annat bullerdämpande åtgärder, upprustning av Neglingedepån, upprustning av stationer, nytt signalsystem och nya kontaktledningar. Vid Henriksdal ska tågtunneln tätas för att förhindra inläckage och isbildning vintertid. Tunneln ska även vidgas för att ge plats för nya elinstallationer.

Röda linjen

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan - en av de mest trafikerade sträckorna i hela SL:s trafiksystem. Åren 2014 till 2019 genomför SL en upprustning av Söderströmsbron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden. På grund av upprustningen av Söderströmsbron kommer tunnelbanans röda linje att stängas av mellan Slussen och T-Centralen. Avstängningen pågår mellan den 15 och 26 juli.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik