Landstingets arbete i Sverigeförhandlingen

Uppläsning

Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

Framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

En viktig del i Sverigeförhandlingen är att hitta lösningar där flera parter kan dela på finansieringen och att samarbeta. I slutändan ska finansieringen komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting.

Vi förhandlar om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Förhandlingsfasen startade under första veckan i februari 2016 då Sverigeförhandlingen lämnade sina bud till de regioner och kommuner som deltar i förhandlingen. Budet för storstadsåtgärder i Stockholm som nu förhandlas är följande objekt:

  • Förlängning av Roslagsbanan in till city
  • Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö/Skärholmen
  • Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg

Förhandlingsprocessen

Sverigeförhandlingen lämnade en delrapport till regeringen i juni 2016 med förslag på åtgärder, inklusive finansieringsprinciper. Förhandlingarna har sedan fortsatt, genom Sverigeförhandlingen, mellan regeringen, landstingen/regionerna och kommunerna. Förhandlingsfasen beräknas vara klar hösten 2017. Regeringen tar beslut under våren 2018. Utvecklingsdirektör Hans-Erik Malmros leder förhandlingarna för Stockholms läns landsting.

De kommuner i Stockholms län som ingår i förhandlingen är: Danderyd, Huddinge, Lidingö, Österåker, Stockholm, Täby, Vallentuna, Nacka och Värmdö.

Utredningar

Inför förhandlingen har Stockholms läns landsting genomfört ett antal utredningar. Under förhandlingsfasen fortsätter utredningsarbetet med fördjupade studier av de alternativ som kommer att förhandlas.
Rapporter som har levererats till Sverigeförhandlingens kansli

Sverigeförhandlingens roll

Sverigeförhandlingen ersätter inte den ordinarie regionala och nationella planeringen av infrastruktur. Den pågår parallellt. Men resultatet kan komma att påverka den framtida planeringen.

Sverigeförhandlingens webbplats

Provborrningar

Under april och början av maj genomförde trafikförvaltningen markundersökningar på utvalda platser på land och i Mälaren runt centrala Stockholm.

Läs mer om provborrningarna