Ökad framkomlighet för stombussar

Uppläsning

Genom att göra det enklare för stombussar att komma fram i trafiken kan restiden bli kortare och punktligheten öka för ett stort antal resenärer, utan att biltrafiken påverkas mycket.

Samarbeten mellan Trafikverket, berörda kommuner och landstinget skulle kunna ge stora förbättringar för stombusstrafiken genom små men väl koordinerade åtgärder.

Stockholm växer och allt fler ska bo, arbeta och verka här. För att skapa en attraktiv storstadsregion behöver vi knyta ihop regionen. En satsning på stombussarna ger stora nyttor, jämförbara med flera av de tunnelbane- och spårvägsprojekt som planeras i länet. Restids- och miljönyttorna ökar över tid samtidigt som kostnaderna är förhållandevis låga.

Trångt på vägarna

När det är trångt på vägarna drabbas bussarna som har svårt att komma fram. Om bussarna prioriteras i trafiken med bland annat egna körfält kan framkomligheten förbättras betydligt.

Satsning som gör stor skillnad

Stombussarna är de blå bussar som trafikerar ett antal linjer över större avstånd i länet. Stombusstrafiken ska kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet, tydlighet och pålitlighet.

Nästan 300 000 resor görs varje dag med stombussarna i Stockholms län. Det är fler än i hela pendeltågssystemet och dubbelt så många som på alla spårvägar och lokalbanor tillsammans.

En satsning på stombussarna gör skillnad för att skapa en kollektivtrafik som binder samman regionen på ett effektivt sätt.

Du kan läsa om satsningen på stombussarna i broschyren här.

Först ut är Nacka och Värmdö

Först ut att satsa på framkomligheten för stombussarna är Nacka och Värmdö. I samarbete med Stockholms läns landsting och Trafikverket planeras åtgärder som kommer att ge cirka 9000 morgonresenärer en snabbare resa genom nya busskörfält och bussar som prioriteras vid trafiksignaler.