Kollektivtrafik för alla

Uppläsning

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Den ska vara ett självklart val för äldre och personer med funktionsnedsättning, men också ett enkelt alternativ för alla som reser med barnvagn.

Kollektivtrafiken ska vara till för alla.

Landstinget arbetar för att kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt alternativ för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. I det arbetet är SL:s riktlinjer för barn, äldre och resenärer med funktionsnedsättning, Ritill, ett viktigt verktyg.

Tät dialog med organisationer

Landstingets trafikförvaltning har en tät dialog med intresse- och pensionärsorganisationer. Syftet är att på ett tidigt stadium fånga upp vilka behov äldre samt personer med funktionsnedsättning har inom kollektivtrafiken.

Tydliga krav vid upphandling

Inuti ett tåg

Interiör i Tvärbanans nya vagnar modell A35.

Med målsättningen att göra kollektivtrafiken så tillgänglig som möjligt, använder landstinget SL:s riktlinjer för äldre och resenärer med funktionsnedsättning, RiTill, vid upphandling och uppföljning av avtal. Tack vare det är exempelvis tvärbanans nya vagnar A35 väl tillgänglighetsanpassade.

Fler exempel på tillgänglighet i kollektivtrafiken: 

  • 100 procent av bussarna har lågt insteg eller ramp.
  • 78 procent av spårfordonen har lågt insteg - och ramp där det behövs.
  • 155 stationer och bytespunkter erbjuder ledsagning.

Ledsagning – extra hjälp att ta sig fram

Ledsagning är en service för resenärer som behöver extra hjälp att orientera sig i kollektivtrafiken. En person möter upp och hjälper resenären att hitta rätt inom kollektivtrafiken. Ledsagaren inte hjälper till med att bära väskor eller andra personliga tillhörigheter vilket kan förekomma i andra landsting. 

SL är idag anslutna till tjänsten Ledsagningsportalen, ett system för nationell beställning och samordning av ledsagning för resenärer med funktionsnedsättningar. Med hjälp av tjänsten kan resenärer med funktionsnedsättning som ska resa längre bort med kollektivtrafik än dit SL-trafiken sträcker sig, beställa kostnadsfri ledsagning för alla byten under en resa inom Sverige.

Läs mer om ledsagningsportalen på Samtrafikens webbplats

Närtrafik

Närtrafiken är en form av busstrafik som trafikerar områden där många äldre bor. Närtrafiken fungerar som ett alternativ till traditionell färdtjänst och är specialanpassad för äldre eller personer med funktionsnedsättning, men alla med SL-biljett kan åka med.

Läs mer om alternativa sätt att resa med kollektivtrafik här på sll.se

Tillgänglighet till sjöss

För Waxholmsbolaget är tillgängligheten viktig. Vi försöker alltid arbeta för att våra fartyg ska hålla hög standard och att alla ska kunna åka med oavsett funktionsnedsättning. Det betyder att resenärer med lindrigare gångsvårigheter och de som använder en lätt och smidig rullstol, i stort sett kan resa med alla våra fartyg.

Även resenärer som använder eldriven rullstol har möjlighet att komma ut med de flesta av våra skärgårdsbåtar, men vi rekommenderar ändå våra moderna fartyg där tillgängligheten och utrymmet är störst. Här finns minst en tillgänglig toalett och ett minimum av trösklar. På de äldre fartygen, klassiska Norrskär, Storskär och Västan, är tillgängligheten något sämre och det krävs större rörlighet av passageraren.

I Waxholmsbolagets trafik ingår även ett antal fartyg som ägs och drivs av fristående entreprenörer. Bland dem är tillgängligheten mer varierande. I alla våra tidtabellshäften finns också en enkel beskrivning av tillgängligheten på de flesta av de fristående entreprenörernas fartyg.

Skärgård för alla

Stiftelsen Fritid och friluftsliv trots funktionshinder. Stiftelsen reste under ledning av Loa Rissmar som själv är rullstolsbunden runt i skärgården för att se hur och var det fungerade bäst att resa. Det visade sig att möjligheten att resa i skärgården nu har öppnat sig för allt fler, både tack vare allt mer tillgängliga fartyg och ett ökat antal tillgängliga resmål.

Skärgårdsstiftelsens broschyr om tillgänglighet

För färdtjänstresenärer

För dig som har tillstånd att resa med färdtjänst och behöver mer information besök fardtjansten.se

Ring oss om tillgänglighet

I stora delar är SL-trafiken tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning. Tanken är att du som kan ta dig till en hållplats eller station också ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ring 020 120 20 22 om du...

  • vill fråga om tillgängligheten på din resa
  • vill beställa ledsagning på stationen, i bussterminalen eller mellan båt och annan SL-trafik (från 1 juni 2016)
  • vill beställa ledsagning på annan plats i Sverige genom ledsagningsportalen
  • har frågor om resegarantin för dig med funktionsnedsättning.

Du kan ringa dygnet runt, alla dagar i veckan. Du kommer direkt till kundtjänst och de som svarar är specialutbildade i tillgänglighet, i samarbete med organisationer för funktionshinderfrågor. Mer information om tillgänglighet och hur du planerar din resa finns på sl.se