Färdtjänsten

Uppläsning

Färdtjänsten är en del av Stockholms läns landstings kollektivtrafik. Den riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Färdtjänst används idag av cirka 70 000 personer i länet.

 

Krav för att få färdtjänst

Rätten att få färdtjänst regleras i färdtjänstlagen. Endast personer med en varaktig funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Ansökan om färdtjänst görs hos hemkommunen, som i sin tur skickar ansökan vidare till landstingets trafikförvaltning, som fattar det avgörande beslutet om färdtjänsttillstånd.

Cirka 70 000 personer har idag färdtjänsttillstånd i Stockholms län. Varje dag görs 11 000 färdtjänst- och sjukresor.

Läs mer om färdtjänstlagen.

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa.

Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa

Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren.

Läs mer om sjukresor på 1177 Vårdguiden

Olika sätt att resa

Det är ditt medicinska tillstånd och behov som avgör om du blir berättigad till sjukresa, samt vilket form av sjukresa du kan få. Du kan bli berättigad en sjukresa med:

  • egen bil
  • taxi
  • specialfordon (rullstolstaxi).

Den som inte klarar att åka med personbil kan istället åka färdtjänst med specialfordon. För skärgårdsboende finns även båt- och ö-taxi. 

Mer information om olika resealternativ och hur de beställs finns på färdtjänstens webbplats

Att resa med SL-trafiken

Personer med färdtjänsttillstånd kan ta med en medresenär kostnadsfritt i SL-trafiken. Färdtjänstresenärer reser också gratis med Waxholmsbolagets båtar.

En särskild resegaranti för personer med funktionsnedsättning finns inom kollektivtrafiken.

Färdtjänstens kundservice, telefon 08-720 80 80, hjälper dig om du vill fråga om tillgängligheten på din resa, beställa ledsagning eller om du har frågor om resegarantin för dig med funktionsnedsättning.

Läs mer om tillgänglighet i SL-trafiken på SL:s webbplats

Närtrafik

Närtrafiken är en form av busstrafik som trafikerar områden där många äldre bor. Närtrafiken fungerar som ett alternativ till traditionell färdtjänst och är specialanpassad för äldre eller personer med funktionsnedsättning, men alla med SL-biljett kan åka med.

Rullstolstaxi

Rullstolstaxi är större bilar som är speciellt anpassade för resa med rullstol. Fordonen är utrustade med ramp och andra anordningar som ökar säkerheten.

Trafiknämnden ansvarar

Trafiknämnden inom landstinget har det övergripande ansvaret för planering samt upphandling av trafiktjänster. Nämnden följer också upp verksamheten.

Till stöd för trafiknämnden i färdtjänstfrågor finns:

  • trafikförvaltningen
  • färdtjänstutskottet
  • färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen

Läs mer om trafiknämndens uppdrag på sll.se