Upprustning av station Fridhemsplan

Uppläsning

Fridhemsplan är en av Stockholms största knutpunkter i kollektivtrafiken. Stationen invigdes 1952 och är i behov av upprustning. Med start vid årsskiftet 2018/2019 genomför trafikförvaltningen en renovering av Gröna linjen vid Fridhemsplan.

Detta gör vi

Trafikförvaltningen ansvarar för renoveringen som innebär att perrongens och tunnlarnas konstruktion förbättras och moderniseras. Åtgärder görs för att minska buller och skapa en tystare och behagligare miljö för resenärerna.

Syfte

Takvalven på delar av Gröna linjen vid Fridhemsplan byggdes med en metod som inte längre används. Stationen har ett eftersläpande underhållsbehov och rustas upp med modern byggteknik som ger en uppfräschning och längre livslängd.

Vem påverkas och tidplan

Under sommaren 2019 kan resenärerna på Gröna linjen varken kliva av eller på tunnelbanan vid Fridhemsplan. Perrongen och nedgångarna till Grön linje kommer att vara avstängda under 10-12 veckors byggperiod juni-augusti.

Tunnelbanestation Fridhemsplan är belägen i stadsdelen Kungsholmen i Stockholms innerstad. Den består av två sammanbyggda stationsdelar; en för Grön linje och en för Blå linje. Stationen ligger i en bergtunnel under Fridhemsplan. Gröna linjen, sträckan Hötorget – Vällingby, invigdes 1952.

Panoramavy över nya Fridhemsplan

Vill du se en panoramavy över nya Fridhemsplan? Klicka på bilden nedan och rör dig runt.

Klicka på bilden så visas en panoramavy över nya Fridhemsplan.

Så genomför vi upprustningen

Upprustningen genomförs med start årsskiftet 2018/2019 då visst nattarbete pågår. Stationsområdet moderniseras genom förbättrad tunnelkonstruktion, nya ytskikt samt bullersänkande åtgärder. Resultatet blir en ny modern station på Grön linje med en tystare stationsmiljö.

Fridhemsplans station består av två utsprängda bergtunnlar, försedda med ett innertaksvalv av betong och kaklade innerväggar. Ovanför innertaket finns berget, som är förstärkt med omoderna lösningar. Den befintliga konstruktionen behöver rivas och bergtunneln förstärkas.

Så påverkas du som resenär

Resenärerna påverkas först sommaren 2019. I samband med upprustningen kommer resenärer inte kunna kliva av eller på tunnelbanan vid Fridhemsplan. Tågen passerar stationen och stannar som vanligt vid intilliggande stationer. Under byggperioden kommer tågen att kunna passera stationen och på- och avstigning kan fortfarande ske vid närliggande stationer. Trafikstörningen planeras pågå cirka 10-12 veckor sommartid då resenärsantalet minskar.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!