Spårväg City

När allt fler söker sig till Djurgården behövs förlängningen av spårvagnslinje 7, från Kungsträdgården fram till T-Centralen, som är tänkt att tas i drift sent 2018. Det planeras 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden. Spåren ska i framtiden förlängas från Djurgårdsbron till Ropsten.

Detta gör vi

Spårutbyggnaden till T-Centralen görs i samverkan med Stockholms stad och de tätskiktsarbeten som utförs på Hamngatan, Sergels torg och Klarabergsgatan. Tillgänglighetsanpassning ska göras på hållplatserna vid Kungsträdgården och Nybroplan.

Syfte

Nya ändhållplatsen på Klarabergsgatan blir en stor förbättring för de tusentals människor som varje dag vill till Djurgården. Resenärerna får smidigare omstigningar när linje 7 får en direkt anslutning till tunnelbana och pendeltåg samt mycket nära till fjärrtåg och buss.

Vem påverkas och tidsplan

Spårutbyggnaden ska äga rum när Stockholms stads tätskiktsarbete kring Sergels torg är avslutat. Därefter tar förlängningen från Kungsträdgården till T-Centralen 8-12 månader. Kungsträdgårdens hållplats är anpassad och klar i december 2016.

Spårväg City omfattas av Lidingöbanans modernisering, en ny spårvagnsdepå på Lidingö vid Aga och utbyggnad av Spårvagn linje 7 från Kungsträdgården till Klarabergsgatan.  Den tidigare provisoriska hållplatsen vid Sergels torg har tagits bort och ersätts av den nya ändhållplatsen på Klarabergsgatan 2018.

Linjekarta

Linjekarta för Spårväg City. T-Centralen blir ny ändhållplats 2018. 
Linjekartan i stort format

Spårväg City. Passagerare. Bild: Kari Kohvakka.Spårväg Citys linje 7 trafikerar alla populära attraktioner på Djurgården. Foto: Kari Kohvakka.

 

Kungsträdgården - T-Centralen/Stockholm City

Idag går linje 7 till Kungsträdgården. Efter att hållplatsen  byggts om där och tillgänglighetsanpassas kommer spårvägen att förlängas till Klarabergsgatan och få en ny ändhållplats med nära anslutning till T-Centralen och nya stationen Stockholm City, som 2017 ersätter Stockholm Central för pendeltågstrafiken. Arbetet ska påbörjas när Stockholms stads tätskiktsbyte och gaturenovering är klart i området.

Det blir det centrala navet i Stockholms kollektivtrafik. Enkla byten mellan pendeltåg, tunnelbana, buss och spårväg kommer att kunna göras när förlängningen är genomförd 2018.

Utbyggnaden av Spårväg City mellan Djurgårdsbron och Ropsten har skjutits upp till efter år 2020 enligt beslut i landstingsfullmäktige i december 2014. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!