Spårväg City

Stockholms spårvagnsnät byggs ut, förlängningen av Spårväg Citys linje 7 från Kungsträdgården fram till T-Centralen är planerad att tas i drift 2019. Två nya spårvagnsfordon ska upphandlas för att kunna hålla samma turtäthet på den längre banan. Arbetet med sträckan från Djurgårdsbron till Ropsten för att koppla ihop Linje 7 med Lidingöbanan är pausat.

Detta gör vi

Linje 7 ska förlängas och få ny änd-hållplats, T-Centralen. Arbetet görs i samverkan med Stockholms stad och de tätskiktsarbeten som utförs på Hamn-gatan och Klarabergsgatan. Ett fåtal hållplatser på Linje 7 är inte fullt tillgänglighetsanpassade, hösten 2016 anpassas hållplats Kungsträdgården.

Syfte

Ändhållplats T-Centralen blir en stor förbättring för de strömmar av besökare som ska till Djurgården. De får smidigare omstigning när Linje 7 får en nära an-slutning till tunnelbana och pendeltåg samt fjärrtåg och -buss. Tillgänglighetsanpassning görs för att kollektivtrafiken ska vara för alla.

Vem påverkas och tidsplan

Spårutbyggnaden till T-Centralen tar drygt ett år att genomföra och börjar när Stockholms stads tätskiktsarbete kring Sergels torg är klart. Trafiken från nya ändhållplatsen beräknas starta under 2019. Tillgänglighetsanpassningen av Kungsträdgårdens hållplats är klar i december 2016.

Spårväg City omfattar en ny spårvagnsdepå på Lidingö vid Aga, utbyggnad av spårvagn Linje 7 från Kungsträdgården till T-Centralen och upphandling av nya spårvagnar. 2015 beslutade landstingsfullmäktige att pausa arbetet med en utbyggnad av spårvagn från Djurgårdsbron till Ropsten. Moderniseringen av Lidingöbanan är i det närmaste klar.

Därför behövs Spårväg City

  • Södra Djurgården är världens sjunde största nöjescentrum och har upp emot 14 miljoner besökare per år. Besöksstatistiken pekar ständigt uppåt. Den nya hållplatsen T-Centralen kommer ge smidig omstigning från tunnelbana, pendeltåg, fjärrtåg och -buss till alla djurgårdsresenärer.
  • Spårväg City kan förse det området Norra Djurgårdsstaden med effektiv, komfortabel och klimatsmart kollektivtrafik. Spårvagnar kan avlasta den befintliga busstrafiken i området.

Den planerade spårvägslinjen Djurgårdsbron - Ropsten är tänkt att förse Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, med miljövänlig och trivsam kollektivtrafik. Här planeras för totalt 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. När området är färdigbyggt år 2030 beräknas 63 000 resenärer åka med spårvagn.

Avstigande vuxen med barn från spårvagn. Foto: Kari Kohvakka.Mamma och barn kliver av spårvagnen på hållplats Kungsträdgården. 

Det var i augusti 2010 som sträckan mellan Sergels torg och Waldemarsudde invigdes och därmed var den första delen av Spårväg City genomförd. Spårvagnar började trafikera i centrala Stockholm i likhet med många städer i världen som satsar på stadsmiljön och kollektivtrafiken. 

Pausad sträcka

Kartan visar hela det planerade spårvägsnätet, från T-Centralen i city till Gåshaga brygga längst ut på Lidingö. Den planerade utbyggnaden av spårvägen Djurgårdsbron - Ropsten kan påbörjas tidigast år 2020.

Kartan visar hela spårvägssystemet när det är utbyggt från Sergels torg/T-Centralen till Gåshaga brygga.

Kartan visar spårvägsnätet när det är utbyggt från T-Centralen till Gåshaga brygga.

Spårväg Citys delsträckor

Spårvägen byggs ut i etapper. 

Kungsträdgården – T-Centralen

Idag går linje 7 till hållplats Kungsträdgården på Hamngatan. Spårvägen planeras att förlängas till T-Centralen på Klarabergsgatan och nå det centrala navet i Stockholms kollektivtrafik. Det blir betydligt enklare byten mellan pendeltåg, tunnelbana, buss och spårväg när förlängningen är genomförd.

Järnvägsplanen för den aktuella sträckan presenterades under perioden 16 juni- 22 augusti 2014. Ändring efter granskning av järnvägsplan Spårväg City - Sergels torg/T-Centralen - Kungsträdgården pågick mellan 19 oktober och 6 november 2015. Ändringen redovisade den justerade planen efter mottagna granskningssynpunkter och trafiklösning med Klarabergsgatan utan biltrafik.

Utställningar och samråd

Djurgårdsbron–Frihamnen, pausad

En helt ny sträcka för spårvägen planeras från Strandvägen längs med Oxenstiernsgatan och upp Lindarängsvägen via Gärdet till Frihamnen. Järnvägsplanen för sträckan ställdes ut under perioden 19 augusti-9 september 2013. En omarbetning har gjorts bland annat med anledning av inkomna synpunkter. Därefter är arbetet pausat.

Frihamnen–Ropsten, pausad

Från Frihamnen vid Lindarängsvägen planeras spårvägen fortsätta genom den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Frihamns- och Värtaområdet fram till Ropsten. Detaljplanering av sträckningen är pausad. 

Fakta

  • Hela Spårväg City är en sträcka på 16,9 km. Från Gåshaga brygga på Lidingö via den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden till T-Centralen.
  • Hela systemet kommer att ha 30 hållplatser.
  • En resa från Gåshaga brygga till Sergels torg/T-Centralen kommer att ta cirka 39 minuter.
  • En spårvagnsdepå med plats för 30 spårvagnar byggs på Lidingö vid Aga och det nya bostadsområdet Dalénum.
  • Nya spårvagnar kommer att trafikera systemet som uppfyller kraven på tillgänglighet för alla resenärer.
  • 2030 beräknas Spårväg City ha 63 000 dagliga resenärer.

 

T-Centralen till Gåshaga brygga

Linjekarta med Spårväg Citys framtida utbyggnadsplaner.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!