Spårväg City

Allt fler använder spårvagn för att ta sig till och från Djurgården. För att möta ökningen och ge resenärer enkel omstigning från andra trafikslag ska Linje 7 få en ny ändhållplats på Klarabergsgatan. Hållplatsen blir en del av det centrala navet i Stockholms kollektivtrafik med enkel omstigning från tunnelbana och pendeltåg men också från alla fjärrtåg och bussar som ankommer till Centralstationen och Cityterminalen. Arbetet med sträckan Djurgårdsbron - Ropsten är pausat till efter 2020.

Detta gör vi

Spårutbyggnaden till T-Centralen görs i samverkan med Stockholms stad och de tätskiktsarbeten som utförs på Hamngatan, Sergels torg och Klarabergsgatan. Tillgänglighetsanpassning ska göras på hållplatserna vid Kungsträdgården och Nybroplan.

Syfte

Nya ändhållplatsen T-Centralen blir en stor förbättring för de tjugofemtusen människor som sommardagar vill till och från Djurgården. Med förbättrad anknytning kommer fler välja bra och miljövänlig kollektivtrafik.

Vem påverkas och tidsplan

Förlängningen till T-Centralen tar 8-12 månader och beräknas vara klar 2019. Kungsträdgårdens hållplats är tillgänglighetsanpassad och klar i december 2016. För Nybroplans tillgänglighetsanpassning är Spårväg City beroende av ett antal andra arbeten som ska samordnas, arbete med tidplan pågår.

Spårväg City omfattas av Lidingöbanans modernisering, en ny spårvagnsdepå på Lidingö vid Aga och utbyggnad av Spårvagn linje 7 från Kungsträdgården till Klarabergsgatan.  Den tidigare provisoriska hållplatsen vid Sergels torg har tagits bort och ersätts av den nya ändhållplatsen på Klarabergsgatan 2019.

Linjekarta

Linjekarta under ombyggnaden av hållplats Kunsgträdgården.

Linjekarta för Spårväg City. T-Centralen blir ny ändhållplats 2019. 
Linjekartan i stort format

Mor och dotter på väg mot Djurgården.Spårväg Citys linje 7 trafikerar alla populära attraktioner på Djurgården. Foto: Kari Kohvakka.

 

Kungsträdgården - T-Centralen/Stockholm City

Idag går linje 7 till Kungsträdgården. Efter att hållplatsen  byggts om där och tillgänglighetsanpassas kommer spårvägen att förlängas till Klarabergsgatan och få en ny ändhållplats med nära anslutning till T-Centralen och nya stationen Stockholm City, som 2017 ersätter Stockholm Central för pendeltågstrafiken. Arbetet ska påbörjas när Stockholms stads tätskiktsbyte och gaturenovering är klart i området.

Det blir det centrala navet i Stockholms kollektivtrafik. Enkla byten mellan pendeltåg, tunnelbana, buss och spårväg kommer att kunna göras när förlängningen är genomförd 2019.

Utbyggnaden av Spårväg City mellan Djurgårdsbron och Ropsten har skjutits upp till efter år 2020 enligt beslut i landstingsfullmäktige i december 2014. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!