Spårväg City

Uppläsning

Spårväg City bygger infrastruktur för spårvagn i Stockholms innerstad och på Lidingö. Vi tar fram spårvägar med kontaktledningar, depåer, strömförsörjning, signal- och trafikledningssystem som blir en helhet som en trafikutövare direkt kan ta i drift. Vi upphandlar vagnar till spårvagn Linje 7 mot Djurgården och till Lidingöbanan, vi ser till att spårväg och vagnar uppfyller alla krav och passar i SL:s system.

Detta gör vi

Linje 7 ska förlängas och få ny ändhållplats, T-Centralen. Nästan alla hållplatser är tillgänglighetsanpassade och snart är det Nybroplans tur. Linje 7 ska få nya och fler vagnar, även Lidingöbanans behov av fler vagnar utreds.

Syfte

Hållplats T-Centralen blir en stor förbättring för besökare till Djurgården med enkel omstigning från framförallt tunnelbana och pendeltåg men också från fjärrtåg och -buss. Tillgänglighetsanpassning görs för att kollektivtrafiken ska vara för alla.

Vem påverkas och tidsplan

Spårutbyggnaden till T-Centralen tar drygt ett år att genomföra och trafik från nya ändhållplatsen beräknas starta våren 2019. Tillgänglighetsanpassningen av Nybroplans hållplats samordnas med andra ombyggnationer i området, arbetet tar mellan 5 och 12 månader med början 2017 eller 2018.

Därför är spårvagn bra i Stockholm

  • Södra Djurgården är världens sjunde största nöjescentrum med upp emot 15 miljoner besökare per år. Besöksstatistiken pekar stadigt uppåt. Den nya hållplatsen T-Centralen kommer ge direkt omstigning från tunnelbana och pendeltåg samt nära byte från fjärrtåg och -buss till alla djurgårdsresenärer.
  • Spårvagn har mjuk gång, enkel och snabb påstigning samt pålitlig turtäthet tack vare spår separerat från biltrafiken.
  • Spårvagn ligger kapacitets- och kostnadsmässigt mellan buss och tunnelbana.
  • Spårvagn avger inga avgaser och är miljövänligt eldriven, det blir en mer miljövänlig kollektivtrafik med spårvagn.

Avstigande vuxen med barn från spårvagn. Foto: Kari Kohvakka.Mamma och barn kliver av spårvagnen på hållplats Kungsträdgården. 

Delsträckor inom Spårväg City 

2010 invigdes sträckan mellan Sergels torg och Waldemarsudde på Djurgården och den första delen av Spårväg Citys projekt var klart. Stockholm blev en av många städer i världen där spårvagnar återinförts i centrala delar där man vill undvika avgaser, där stadsmiljön är viktig och hög kapacitet nödvändig.

I oktober 2015 startade trafiken på Lidingöbanan efter två års arbete med modernisering, fler dubbelspår och nya vagnar. 

Översikt sträckor i Spårväg City januari 2017

Linje 7 ska förlängas till T-Centralen, på Lidingöbanan återstår mindre slutarbeten och sträckan Djurgårdsbron - Ropsten är pausad.

Ny ändhållplats T-Centralen

Idag går linje 7 till hållplats Kungsträdgården på Hamngatan. Spårvägen planeras att förlängas till T-Centralen på Klarabergsgatan och nå det centrala navet i Stockholms kollektivtrafik. Det blir betydligt enklare byten mellan pendeltåg, tunnelbana, buss och spårväg när förlängningen är genomförd.

Djurgårdsbron - Ropsten, pausad sträcka

Arbetet med sträckan är pausat. Hittills är framtaget järnvägsplan för sträckan Djurgårdsbron - Frihamnen. För sträckan Frihamnen - Ropsten hann arbetet med att ta fram en detaljplanen påbörjas innan beslutet togs att pausa sträckan. 

Här är en länk till mer detaljerad information om vad som är på gång i de olika projekten.

Samråd, granskning och utställningar 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!