Spårväg City

Spårvägen ska byggas ut. Den nya sträckan ska gå från Djurgårdsbron till Ropsten via den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Frihamns- och Värtahamnsområdet. Idag går Spårväg City i linjetrafik med Spårvagnslinje 7 mellan Kungsträdgården och Waldemarsudde.

Detta gör vi

Spårvagn linje 7 som trafikerar mellan Kungsträdgården och Waldemarsudde planeras att byggas ut från Djurgårdsbron till Ropsten för att där sammankopplas med Lidingöbanan.

Syfte

Den planerade linjesträckningen går via den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Frihamns- och Värtahamnsområdet. Spårväg City kommer att avlasta befintlig kollektivtrafik som buss och tunnelbana och beräknas ha 63 000 dagliga resenärer år 2030.

Vem påverkas och tidsplan

Utbyggnaden av Spårväg City har enligt beslut i Landstingsfullmäktige skjutits upp till efter år 2020. Utbyggnaden samplaneras med Stockholm stad och utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden.

Spårväg City omfattas av Lidingöbanans modernisering, en ny spårvagnsdepå på Lidingö vid Aga, utbyggnad av Spårvagn linje 7 från Kungsträdgården till Sergels torg/T-Centralen och utbyggnad av Spårvagn linje 7 från Djurgårdsbron till Ropsten.

Linjekarta

Linjekarta för Spårväg Citys fullständiga utbyggnad. 
Linjekartan i stort format

Utbyggnaden av Spårväg City mellan Djurgårdsbron och Ropsten har skjutits upp till efter år 2020 enligt beslut i landstingsfullmäktige i december 2014.

Den planerade spårvägslinjen kommer att förse Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, med kollektivtrafik. Här planeras totalt 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. När området är färdigbyggt år 2030 beräknas 63 000 resenärer åka med spårvägen.

Avstigande vuxen med barn från spårvagn. Foto: Kari Kohvakka.Mamma och barn kliver av spårvagnen. 

Det var i augusti 2010 som sträckan mellan Sergels torg och Waldemarsudde invigdes och därmed var den första delen av Spårväg City genomförd. Spårvagnar började trafikera i centrala Stockholm i likhet med många städer i världen som satsar på stadsmiljön och kollektivtrafiken. Nu planeras utbyggnaden från Djurgårdsbron till Ropsten via norra Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden Norra Djurgårdsstaden.

Därför behövs Spårväg City

  • Spårväg City kommer att förse det nya området Norra Djurgårdsstaden i Frihamns- och Värtahamnsområdet med effektiv och klimatsmart kollektivtrafik.
  • Spårvägssystemet kommer, när det är färdigbyggt, att binda samman Lidingö med Stockholms city. Det blir därmed möjligt att utan byten resa från Gåshaga brygga in till Sergels torg/T-Centralen.
  • Spårvägssystemet avlastar den befintliga kollektivtrafiken i området, som tunnelbanans Röda linje och busslinjerna.
  • Spårvägen går i linjetrafik idag i city mellan Kungsträdgården och Waldemarsudde med Spårvagn linje 7. Södra Djurgården, som är världens sjunde största nöjescentrum, har upp emot drygt 14 miljoner besökare per år. Besöksstatistiken för Södra Djurgården pekar ständigt uppåt.

Uppskjuten fortsatt utbyggnad

Kartan visar hela spårvägssystemet när det är färdigbyggt. Hela spårvägssystemet planeras från Sergels torg/T-Centralen till Gåshaga brygga på Lidingö. Enligt ett budgetbeslut i Landstingsfullmäktige den 17 juni 2015 skjuts den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City upp till efter år 2020. Det innebär att den planerade utbyggnaden av spårvägen från Djurgårdsbron till Ropsten och sammankoppling med Lidingöbanan kan påbörjas tidigast år 2020.

Kartan visar hela spårvägssystemet när det är utbyggt från Sergels torg/T-Centralen till Gåshaga brygga.

Kartan visar hela spårvägssystemet när det är utbyggt från Sergels torg/T-Centralen till Gåshaga brygga.

Spårväg Citys delsträckor

Spårvägen planeras att byggas ut i etapper. 

Sergels torg/T-Centralen–Kungsträdgården

Idag går linje 7 till hållplats Kungsträdgården på Hamngatan. Spårvägen planeras att förlängas till Sergels torg/T-Centralen på Klarabergsgatan och nå det centrala navet i Stockholms kollektivtrafik. Enkla byten mellan pendeltåg, tunnelbana, buss och spårväg kommer att kunna göras när förlängningen är genomförd.

Järnvägsplanen för den aktuella sträckan presenterades under perioden 16 juni- 22 augusti 2014. Ändring efter granskning av järnvägsplan Spårväg City - Sergels torg/T-Centralen - Kungsträdgården pågick mellan 19 oktober och 6 november 2015. Ändringen redovisade den justerade planen efter mottagna granskningssynpunkter och trafiklösning med Klarabergsgatan utan biltrafik.

Utställningar och samråd

Djurgårdsbron–Frihamnen

En helt ny sträcka för spårvägen planeras från Strandvägen längs med Oxenstiernsgatan och upp Lindarängsvägen via Gärdet till Frihamnen. Järnvägsplanen för sträckan ställdes ut under perioden 19 augusti-9 september 2013.

Just nu pågår omarbetning av den utställda järnvägsplanen bland annat med anledning av inkomna synpunkter. Revidering av järnvägsplanen kommer att kommuniceras till berörda under det första kvartalet 2016.

Frihamnen–Ropsten

Från Frihamnen vid Lindarängsvägen planeras spårvägen fortsätta genom den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Frihamns- och Värtaområdet fram till Ropsten. Detaljplanering av sträckningen pågår. 

Fakta

  • Hela Spårväg City är en sträcka på 16,9 km. Från Gåshaga brygga på Lidingö via den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden till Sergels torg/T-Centralen (på Klarabergsgatan).
  • Hela systemet kommer att ha 30 hållplatser.
  • En resa från Gåshaga brygga till Sergels torg/T-Centralen kommer att ta cirka 39 minuter.
  • En spårvagnsdepå med plats för 30 spårvagnar byggs på Lidingö vid AGA och det nya bostadsområdet Dalénum.
  • Nya spårvagnar kommer att trafikera systemet som uppfyller kraven på tillgänglighet för alla resenärer.
  • 2030 beräknas Spårväg City ha 63 000 dagliga resenärer.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!