Upprustning Söderströmsbron

Uppläsning

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan - en av de mest trafikerade sträckorna i hela SL:s trafiksystem. Åren 2014 till 2019 genomför SL en upprustning av Söderströmsbron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden.

Detta gör vi

Trafikförvaltningen rustar upp Söderströmsbron. De delarna av bron som består av stål har uppnått sin tekniska livslängd och byts ut mot rostfritt stål. Med rostfritt stål minskar behovet av underhåll i framtiden.

Syfte

Bron är 60 år gammal och upprustningen genomförs för att öka brons livslängd. Söderströmsbron är helt avgörande för kollektivtrafiken i Stockholm, här kör både tunnelbanans gröna och röda linje och 330 000 resenärer passerar över den varje dag.

Vem påverkas och tidsplan

Under de perioder på 10-12 dagar som vi skiftar trafikeringen mellan de fem spåren på bron kommer du som resenär att behöva byta från Röda till Gröna linjen eller vice versa. Det innebär längre restider och fler byten för dig som ska åka tunnelbanan mellan T-centralen och Slussen.

Som en central länk mellan tunnelbanesystemet norr och söder om Stockholm ligger Söderströmsbron. Bron är, nästan 60 år efter den byggdes, i behov av en allmän teknisk upprustning som genomförs mellan 2014 och 2019.

Under hösten 2014 påbörjade vi förberedande arbeten för att göra iordning det femte uppställningsspåret, som ska trafikeras under de åren som upprustningen av Söderströmsbron pågår (2017-2019).

I samband med att brodelarna byts ut kommer trafiken på Röda eller Gröna tunnelbanelinjerna att stängas av under vissa perioder.

Så genomför vi upprustningen

Söderströmsbron har fem spår, varav ett inte trafikeras. Planen är att flytta trafiken så att man varje år kan renovera ett befintligt spår. Det femte spåret tas då i bruk och används för trafikering.

För att starta och avsluta arbetena behövs spåravstängningar på 9-12 dagar på den Röda alternativt Gröna linjen. Du kommer alltid att kunna åka tunnelbana mellan Gamla stan och Slussen men kan behöva byta tunnelbanelinje när vissa spår stängs av.

Så påverkas du som resenär

De trafikpåverkande arbetena genomförs 2017-2019 och sker i huvudsak under sommaren eller vid större lov då det är färre resenärer i kollektivtrafiken.

För dig som resenär innebär det att du behöver göra ett byte mellan tunnelbanans Röda och Gröna linje för att åka över bron mellan T-centralen och vid Slussen.

Röda linjen berörs i sommar

Planerad omläggning av röda linjen juni 2017

Mellan den 15 och 26 juli 2017 görs förberedelser för det första bytet. Under den perioden lägger vi om spåren för att frigöra ett spår för balkbyte och renovering. Detta påverkar tunnelbanans Röda linje och resenärerna får byta till Grön linje för att åka mellan Slussen och T-centralen.

Själva bytet till balkar i rostfritt stål och renovering av aktuellt spår görs senare och kommer inte att påverka trafiken.

Gröna linjen berörs i höst

Planerad omläggning av gröna linjen hösten 2017

Motsvarande omläggning planeras för Gröna linjen under höstlovet 2017 (vecka 44), då får resenärer på Gröna linjen byta till Röda linjen vid T-centralen respektive Slussen. Totalt kommer åtta omläggningar att göras för att renovera hela bron till 2019.

Modell över Slussen efter ombyggnaden

Söderströmsbron mellan Gamla stan och Slussen är helt central för Stockholms kollektivtrafik. På illustrationen ovan visas bron längst till höger i bild. Parallellt med tunnelbanebron planerar Stockholms stad att bygga en cykel- och gångbro.

Fakta

  • Tunnelbanebron över Söderström invigdes den 24 november 1957 och förband sydöstra och nordvästra tunnelbanesträckan Slussen och Hötorget.
  • Bron trafikeras idag av tunnelbanans Gröna och Röda linje.
  • Cirka 330 000 resor görs över Söderströmsbron varje vardag.
  • Bron har sammanlagt fem spår med en total längd på 362 meter.
  • Upprustningsprojektet pågår mellan 2014 och 2019. Det är helt centralt för projektet att störa tunnelbanetrafiken så lite som möjligt.
  • Investeringen är cirka 200 miljoner kronor.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!