Upprustning av Söderströmsbron

Uppläsning

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan - en av de mest trafikerade sträckorna i hela kollektivtrafiken. Vi genomför en upprustning av Söderströmsbron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden.

Detta gör vi

Vi rustar upp Söderströmsbron. De delar av bron som består av stål har uppnått sin tekniska livslängd och vi byter ut dem mot rostfritt stål. Med rostfritt stål minskar behovet av underhåll i framtiden. Vi byter även spår och slipers.

Syfte

Söderströmsbron är helt avgörande för kollektivtrafiken i Stockholm, här kör både tunnelbanans gröna och röda linje och 330 000 resenärer passerar över den varje dag. Bron är 60 år gammal och upprustningen genomförs för att öka brons livslängd.

Vem påverkas och tidplan

Tunnelbanan går under i stort sett hela upprustningen. I samband med varje brobyte stänger vi av en tunnelbanelinje i max 14 dagar.

Som en central länk mellan tunnelbanesystemet norr och söder om Stockholm ligger Söderströmsbron. Här passerar 330 000 resenärer dagligen. Bron är nu 60 år gammal och behöver en teknisk upprustning för att kunna användas i 60 år till.

Vi lägger nya spår och byter ut brons stålbalkar mot balkar i rostfritt stål. Rostfritt stål kräver mindre underhåll vilket innebär mindre påverkan på tunnelbanetrafiken och på miljön.

Upprustning pågår samtidigt som bron trafikeras

Panoramabild över upprustningsarbeten sommaren 2017

Söderströmsbron har fem spår, varav ett uppställningsspår som inte används för trafik. Genom att använda uppställningsspåret för trafik frigör vi ett trafikspår för upprustning och byte av brobalk.

När arbetet med ett spår är klart är det dags för upprustning av nästa spår. Vi kommer att skifta mellan spåren åtta gånger innan vi är helt klara med upprustningen.

För att skifta över trafiken mellan spåren måste vi stänga av det spår som berörs. Detta arbete tar max 14 dygn och det är då tunnelbanans resenärer påverkas av upprustningsarbetet eftersom trafiken stängs av på det aktuella spåret.

När vi genomfört spåromläggningen släpps tunnelbanetrafiken på igen. Vi kan då arbeta med det frigjorda spåret utan att påverka trafiken ytterligare. När vi är klara med ett spår tar vi oss ann nästa.

Genom att skifta trafiken mellan spåren är det alltid möjligt att åka tunnelbana mellan Gamla stan och Slussen trots att bron rustas upp. 

Upprustningen steg för steg

Söderströmsbrons brobalkar i stål byts ut mot rostfritt stål som Kräver mindre underhåll.Foto: Abderahim Aboudrar

Spåranläggning rivs och de 60 år gamla stålbalkarna avlägsnas. Nya balkar i rostfritt stål lyfts upp på bron och svetsas ihop på plats.

Material lyftes på plats via en mobilkran på en pråm i Mälarens vatten.Foto: Danish Saroee

Det finns ingen plats för en kran på land vid Gamla stan. En pråm används istället som plattform för mobilkranen som lyfter upp material och brodelar.

Brobalkarna är på plats. Sektionerna svetsas ihop.Foto: Danish Saroee

Väl på plats svetsas brobalkarna ihop. 

Nya Slipers är på plats och nya spår svetsas ihop.Foto: Danish Saoee

Spåranläggningen byggs upp igen med nya sliprar och spår ovanpå brobalkarna.

 

 

Fakta

  • Tunnelbanebron över Söderström invigdes den 24 november 1957 och förband sydöstra och nordvästra tunnelbanesträckan Slussen och Hötorget.
  • Bron trafikeras idag av tunnelbanans Gröna och Röda linje.
  • Cirka 330 000 resor görs över Söderströmsbron varje vardag.
  • Bron har sammanlagt fem spår med en total längd på 362 meter. 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!