Saltsjöbanan rustas upp

Uppläsning

2015 till 2023 genomför trafikförvaltningen en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan som medför högre säkerhet och bättre tillgänglighet, ett modernare resande och efter 2023 tätare trafik.

Detta gör vi

2015-2023 genomför trafikförvaltningen en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan. I upprustningen ingår bland annat bullerdämpande åtgärder, ny kraftförsörjning och nytt signalsäkerhetssystem som minskar risken för olyckor. Efter 2023 skapas möjlighet till tätare avgångar.

Syfte

Vissa delar av Saltsjöbanan har passerat sin tekniska livslängd och är i behov av upprustning och modernisering för att möta dagens och framtidens behov av kollektivtrafik. Upprustningen ger högre säkerhet, bättre tillgänglighet, minskat buller och på sikt möjlighet till ökad turtäthet.

Vem påverkas och tidplan

För att rusta upp Saltsjöbanan stängdes banan av för trafik under somrarna 2015, 2016 och 2017. Nu upprustas tågdepån i Neglinge och ett nytt signalsäkerhetssystem ska vara på plats under 2018. Cirka 2023 byggs mötesspår för att göra det möjligt med tätare turer.

Saltsjöbanan är en knappt 2 mil lång järnvägssträcka som har varit i stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system var nära eller hade passerat sin tekniska eller ekonomiska livslängd. Somrarna 2015, 2016 och 2017 stängdes Saltsjöbanan av för trafik för att kunna genomföra en välbehövlig upprustning och en allmän översyn av banan. 

Översikt upprustning

Illustrationen ovan visar arbeten som genomförs under perioden 2015-2018. Till detta tillkommer arbetet med mötesstationer i Fisksätra och Tattby till 2023.

Kraftförsörjningen har uppgraderats

Hela Saltsjöbanan har fått ny kraftförsörjning.

Saltsjöbanan har, efter tre sommaravstängningar, fått en hundraårig uppgradering av kraftförsörjningen; nya teknikhus och likritarstationer har byggts och nya kontaktledningar installerats längs hela sträckan. Allt detta gör tågtrafiken mer driftsäker och risken för avbrott i trafiken minskar.

Allmän upprustning av stationerna

Gestaltningsbild från GRID Arkitektur AB

Nya plattformar har byggts.

Ett flertal stationer har tillgänglighetsanpassats och fått nya plattformar. Målet för tillgänglighetsarbetet är att SL:s kollektivtrafik ska vara det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättningar.

Det handlar om att åtgärda nivåskillnader, installera kontrast- och varningsmarkeringar, förbättra skyltning, högtalarsystem och belysning, installera ledstänger där de behövs samt se till att fast inredning som t ex att papperskorgar inte placeras där de är i vägen för resenärer.

Nya taktila plattformar har bytts

Taktila plattor och visuella tråk på plattformarna

Ny bro och renoverade tunnlar

I upprustningsarbetet ingår en översyn av banan, bland annat har Saltsjöbanans bro över Värmdöleden bytts ut och bropelarna genomgått en omfattande renovering.

Lyft av balkar för bron över Värmdöleden

Bron över Värmdöleden har bytts ut.

Tunnlarna i Tattby och Henriksdal har vidgats, tätats och renoverats - allt för en bättre driftsäkerhet längs banan. Även ett flertal gångpassager under banan har renoverats.

Renovering av Henriksdalstunneln genomfördes sommaren 2017

Henriksdalstunneln har vidgats, tätats och renoverats.

Upprustning av tågdepån i Neglinge

I arbetet ingår även att rusta upp Neglingedepån för att förlänga anläggningens livslängd och öka verkstadskapaciteten. I depån huserar Saltsjöbanans vagnar och det är där de underhålls och repareras. Upprustningen av tågdepån började i slutet på 2016 och beräknas pågå till våren 2018.

Arbete i Neglinge depå sommaravstängningen 2017

I Neglinge pågår upprustningsarbetet fram till våren 2018.

Klicka här för mer information om våra arbeten i Neglingedepån

Ökad säkerhet med ATC

ATC står för Automatic train control och är ett säkerhetssystem som minskar risken för olyckor och stödja lokförarna i deras arbete. Systemet övervakar bland annat att den tillåtna hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar stoppsignal. Införandet av ATC på Saltsjöbanan kommer att vara klart under 2018.

Tätare turer möjligt med nya mötesspår

En del av upprustningsarbetet är att i framtiden möjliggöra för 12-minuterstrafik till alla stationer. 2022-2023 byggs därför mötesspår i Fisksätra och Tattby för att öka  turtätheten på banan

Henriksdal slutstation fram till 2025

Henriksdal är numera slutstation för Saltsjöbanan i och med att Slussen byggs om och Saltsjöbanans station revs sommaren 2016. Buss ersätter tågen in till Slussen fram till 2025 när Saltsjöbanan får en ny station vid nya Slussen.

Ny busshållplats Henriksdal

Läs mer om hur din resa påverkas när Slussen byggs om här på sll.se 

Tidplan

Tidplan för upprustningen av Saltsjöbanan

För en högupplöst bild av tidplanen klicka här (öppnas i nytt fönster)

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!