Tvärbanan till Sickla

Uppläsning

Mellan 2015 och 2017 pågår utbyggnaden av Tvärbanan till Sickla. Här får Tvärbanan och Saltsjöbanan en gemensam hållplats som invigs hösten 2017. I framtiden blir Sickla även bytespunkt för tunnelbanan.

Detta gör vi

SL förlänger Tvärbanan från Sickla udde till Sickla, en sträcka på cirka 675 meter. Vid Båtbyggargatan är det gammal sjöbotten och här förstärks marken med pålar ner till berggrunden. In mot Sickla station har vi sprängt bort berg för att anlägga ett tråg – en tunnel utan tak under Värmdövägen.

Syfte

Med Tvärbanans förlängning till Sickla skapas en ny knutpunkt för Saltsjöbanan, Tvärbanan, Nacka- och Värmdöbussarna samt den framtida tunnelbanan. Förlängningen av Tvärbanan kan även avlasta Slussen under den tid Slussen byggs om.

Vem påverkas och tidsplan

Boende, företag samt buss- och biltrafik kring Båtbyggargatan, Sickla industriväg, Uddvägen och Värmdövägen påverkas av våra anläggningsarbeten. Utbyggnaden påbörjades april 2015 och beräknas vara klar hösten 2017.

Nyheter

Invigning hösten 2017

I april 2015 startade arbetet med utbyggnaden av Tvärbanan från Sickla udde till Sickla station med full kapacitet. Byggprojekt beräknas pågå i drygt två år med invigning av nya sträckan hösten 2017.

Ny knutpunkt i Sickla

I Sickla får Saltsjöbanan och nya Tvärbanan en gemensam plattform där du enkelt kan byta mellan tåg och spårvagn. I framtiden kan du även byta till tunnelbana här, när den planerade tunnelbanan är klar. 

Tvärbanans nya sträckning Sickla udde-Sickla

Sickla udde-Sickla

  1. Tvärbanan stannar vid Sickla udde idag.
  2. Spåret blir en fortsättning på det befintliga spåret mitt i Båtbyggargatan med trafik och gångbanor på båda sidor.
  3. Tvärbanan korsar Sicklavägen.
  4. Tvärbanan får eget utrymme i Uddvägens mitt. 
  5. Med hjälp av ramp och tråg byggs kurvan upp mot Värmdövägen. Värmdövägen flyttas något norrut för att bereda plats för spårvägen.
  6. En betongtunnel under Sickla industriväg byggs så att spårvägen kan passera under gatan.
  7. Ny ändhållplats byggs i Sickla med smidig övergång till och från Saltsjöbanan.

Så kommer det att se ut

Hållplats Sickla tvärbana

Tvärbanans hållplats byggs i anslutning till Sickla köpkvarter. Plattformen kommer att dekoreras med textila strukturer, screentryckta i betong och formgivna av textilkonstnären Elsa Charin. Varje plattform får ett eget mönster där konstnären lekt med mönsterkrockar, material i blanka och matta ytor.

Kostnad

Kostnaden för förlängningen är cirka 425 Mkr. Inga nya fordon beräknas behövas köpas in.

Om hela Tvärbanan

Tvärbanan är 18 kilometer lång och går i en båge utanför centrala Stockholm. Den går från Hammarby sjöstad i söder till Solna station i norr och passerar på sin väg knytpunkter som Gullmarsplan, Liljeholmen, Alvik och Sundbyberg där du enkelt kan byta till andra trafikslag.

Med Tvärbanan får du kortare restider och lättare att ansluta mellan buss, tunnelbana och pendeltåg utan att passera city.

Tvärbanans befintliga och framtida sträckning

Sedan Tvärbanan öppnades för trafik år 2000 har den blivit en riktig succé. Över 60 000 resor görs med Tvärbanan varje dygn och de som reser med Tvärbanan är dessutom SL-trafikens mest nöjda resenärer. Vi bygger vidare på succén och har ambitiösa utbyggnadsplaner.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!