Tvärbanan till Sickla

Uppläsning

Mellan 2015 och 2017 pågår utbyggnaden av Tvärbanan till Sickla. Här får Tvärbanan och Saltsjöbanan en gemensam hållplats som invigs hösten 2017. I framtiden blir Sickla även knutpunkt för byte mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan, bussar och tunnelbana.

Detta gör vi

SL förlänger Tvärbanan från Sickla udde till Sickla, en sträcka på cirka 675 meter. Vid Båtbyggargatan är det gammal sjöbotten och här förstärks marken med pålar ner till berggrunden. In mot Sickla station har vi sprängt bort berg för att anlägga ett tråg – en tunnel utan tak under Värmdövägen.

Syfte

Med Tvärbanans förlängning till Sickla skapas en ny knutpunkt för Saltsjöbanan, Tvärbanan, Nacka- och Värmdöbussarna samt den framtida tunnelbanan. Förlängningen av Tvärbanan kan även avlasta Slussen under den tid Slussen byggs om.

Vem påverkas och tidsplan

Boende, företag samt buss- och biltrafik kring Båtbyggargatan, Sickla industriväg, Uddvägen och Värmdövägen påverkas av våra anläggningsarbeten. Utbyggnaden påbörjades april 2015 och beräknas vara klar hösten 2017.

I april 2015 startade arbetet med förlängningen av Tvärbanan från Sickla udde till Saltsjöbanans station i Sickla. Byggprojekt beräknas pågå i drygt två år med invigning av nya sträckan den 2 oktober 2017.

Ny knutpunkt skapas i Sickla

I Sickla får Saltsjöbanan och nya Tvärbanan en gemensam plattform där du enkelt kan byta mellan tåg och spårvagn. I framtiden kan du även byta till tunnelbana här, när den planerade tunnelbanan är klar. 

Sickla udde-Sickla

Tvärbanans nya sträckning Sickla udde-Sickla

  1. Tvärbanan stannar vid Sickla udde idag.
  2. Spåret blir en fortsättning på det befintliga spåret mitt i Båtbyggargatan med trafik och gångbanor på båda sidor.
  3. Tvärbanan korsar Sicklavägen.
  4. Tvärbanan får eget utrymme i Uddvägens mitt. 
  5. Med hjälp av ramp och tråg byggs kurvan upp mot Värmdövägen. Värmdövägen flyttas något norrut för att bereda plats för spårvägen.
  6. En betongtunnel under Sickla industriväg byggs så att spårvägen kan passera under gatan.
  7. Ny ändhållplats byggs i Sickla med smidig övergång till och från Saltsjöbanan.

Så kommer det att se ut

Hållplats Sickla tvärbana

Tvärbanans hållplats byggs i anslutning till Sickla köpkvarter. Plattformen kommer att dekoreras med textila strukturer, screentryckta i betong och formgivna av textilkonstnären Elsa Charin. Varje plattform får ett eget mönster där konstnären lekt med mönsterkrockar, material i blanka och matta ytor.

Kostnad

Kostnaden för förlängningen är cirka 425 Mkr. Inga nya fordon beräknas behövas köpas in.

Om hela Tvärbanan

Tvärbanan är 18 kilometer lång och går i en båge utanför centrala Stockholm. Den går från Hammarby sjöstad i söder till Solna station i norr och passerar på sin väg knytpunkter som Gullmarsplan, Liljeholmen, Alvik och Sundbyberg där du enkelt kan byta till andra trafikslag.

Med Tvärbanan kan du byta mellan buss, tunnelbana och pendeltåg utan att passera city.

Tvärbanans befintliga och framtida sträckning

Om avstängningen 25 mars 2017

Under 2017 ska Tvärbanan mellan Solna station och Sickla få ett enhetligt signalsystem som knyter ihop hela banan och gör det möjligt att köra tätare turer i framtiden. Det innebär också att du som resenär kan åka samma spårvagn hela sträckan och slipper byta i Alvik.

Banan stängs av under tiden som arbetet pågår först mellan Sickla udde och Alvik och senare även mellan Alvik och Solna station. Tvärbanan ersätts då av bussar. Läs mer om avstängningen på Nytt signalsystem Tvärbanan

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!