Vi vill leverera nytta till medborgarna

Uppläsning

Gabriella Burel är civilingenjören som är programledare för Tvärbanans Kistagren. Men framför allt är hon en problemlösare med ett stort gäng kompetenta människor och experter bakom sig.

Gabriella Burel, programledare för Tvärbanans Kistagren, gillar att lösa problem. Som om några år ska ge ett problemfritt resande på Tvärbanans Kistagren.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Alla problem! Det låter kanske konstigt, men vi är ett stort gäng med kompetenta människor och personligheter som är här för att lyckas med ett stort projekt. Vi har drivande projektledare med stor erfarenhet, åldermän som bidrar med enorm erfarenhet och experter som brinner för sina frågor. Alla behövs för att det ska lira mot framgång.

– Det utmanande i det är att få alla att, i stället för att bara arbeta i sitt skrå i sin vrå, känna att de finns i ett sammanhang, där varje liten fråga bidrar till bredden i det stora.

Vad är nyckeln till projektets framgång?

– Kommunikation, att prata mycket och att upprepa sig. Att ta sig tiden att nyansera och att ta sig ur sitt eget tunnelseende. Kommunikation handlar det mycket om att kunna anpassa sitt budskap till många olika personligheter.

Varför behövs Kistagrenen?

– Eftersom Stockholm växer ökar trängseln och kollektivtrafiken behöver utvecklas i takt med expansionen. Vi är en storstad. Men om vi inte ser till att vara i takt med utvecklingen kommer Stockholm att sluta växa. Det är en viktig fråga för hela landet.

– Alla som på något sätt berörs av Kistagrenen har väntat på den. I alla kommuner som Kistagrenen går genom är man redo att bygga bostäder och exploatera. Kistagrenen bidrar till att tajma detta med exploateringen och ett positivt resande.

Vilken skillnad kommer Kistagrenen göra?

– Minska trängseln på vägarna, minska koldioxidutsläppen. Attraktiviteten kommer öka för Stockholm och kollektivtrafiken. De som redan använder kollektivtrafiken kommer få alternativa sätt att resa på, vilket kommer att avlasta andra linjesträckningar.

– När Kistagrenen byggs kommer vi också att köpa in fler spårvagnar, vilket leder till att turtätheten ökar även på den befintliga Tvärbanan. På det sättet får vi en dubbel nytta med investeringen.

Hur jobbar man med något som inte finns ännu?
– Utan planering jobbar man bara "ad hoc". Det vi gör nu är att förbereda oss för det stora genomförandet. Den tid då det ska komma in leverantörer, rälsen, vagnarna och kontaktledningen. Vi arbetar i god tid för att få god kvalitet till rätt peng och en säker kostnadskalkyl.

– Vi förfinar också våra detaljplaner, systemhandlingen och arbetar för att få avtal med de inblandade kommunerna om finansiering, så att landstinget vet vad det kommer att kosta under de närmaste åren.

Vilka förväntningar tror du resenärerna har på Kistagrenen?
– Spårväg är ett uppskattat trafikslag. Det finns en hög nöjdhetsfaktor hos resenärerna. Det är enormt tacksamt att arbeta med något som folk längtar efter. Det är bekvämare än buss eftersom det ger en smidigare gång och känns säkrare än tunnelbanan eftersom det är räls ovan jord.

Vad driver dig?

– Den nytta som Kistagrenen genererar, inte bara år 2023 när hela Kistagrenen förväntas vara klar, utan också att vi kan generera trafikstarter successivt. Första trafikstarten 2019 till Bromma Flygplats, 2021 till Ursvik och sedan 2023 till Helenelund. Vartannat år kan vi leverera nytta till Stockholmarna för att successivt minska trängseln och minska avståndet mellan medborgarna.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund