Tunnelbanedepå i Högdalen

Uppläsning

I Högdalsdepån byggs en ny uppställningshall för tunnelbanetåg och en hjulsvarv. Samtidigt pågår planeringen för ett nytt anslutningsspår under jord mellan Högdalsdepån och Gröna linjens Farstagren. Ett mer långsiktigt arbete med Högdalsdepån leds av Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Detta gör vi

På Högdalsdepån byggs en ny uppställningshall för fyra tunnelbanetåg. Dessutom får Högdalsdepån en hjulsvarv i en ny byggnad på depåområdet samt utökade förråds- personal- och kontorsytor.

Syfte

Uppställningshallen byggs för att ge mer plats inomhus för tunnelbanetåg på depåområdet. Den nya hjulsvarven på Högdalsdepån ska ersätta den hjulsvarv som idag finns på Brommadepån eftersom den depån planeras att läggas ner på sikt.

Vem påverkas och tidsplan

Byggprojektet på Högdalsdepån kan tidvis vara störande för närliggande verksamheter i Högdalens industriområde. Projektet planeras vara klart till hösten 2017.

Högdalens tunnelbanedepå upprustas

Vid Högdalsdepån görs idag hälften av det underhåll som behövs för Gröna linjens tunnelbanevagnar. För att möta dagens och framtida verksamhetsbehov byggs en ny uppställningshall för fyra tunnelbanetåg på depåområdet. Dessutom utökas förråds-, personal- och kontorsytor. 

I Nybodadepån och Brommadepån finns de två hjulsvarvsanläggningar som SL idag använder för underhåll av tunnelbanefordon. Eftersom Brommadepån på sikt kommer att läggas ned har alternativa lösningar diskuterats. En utredning visar att den bästa placeringen av en ny hjulsvarv är i Högdalsdepån.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!