Tomteboda bussdepå

Uppläsning

I takt med att Stockholm växer behöver kapaciteten på kollektivtrafiken utökas. Det innebär bland annat att antalet bussar måste bli fler för att resenärerna ska få smartare och kortare resvägar. Busstrafikens expansion ställer i sin tur krav på att bussdepåer byggs ut eller ersätts med nya. Under våren 2018 startar vi byggandet av Tomteboda.

Detta gör vi

Postterminalen i Tomteboda byggs om till en bussdepå och ersätter den befintliga depån i Hornsberg. Bredvid terminalen bygger vi även till en ny lokal. Där kommer det att finnas parkeringsplatser för bussarna, kontor för personalen och en plats där bussarna kan tvättas.

Syfte

Den nya bussdepån i Tomteboda ger fler parkerings- och verkstadsplatser för bussarna som körs i innerstan. Det ger ett minskat slitage på bussarna, en bättre arbetsmiljö för förarna och bättre tvättmöjligheter av bussarna.

Vem påverkas och tidplan

Byggstart för bussdepån i Tomteboda beräknas till våren 2018. De som kommer att påverkas av byggandet är boende i närområdet. Bussdepån beräknas vara färdigbyggd 2020.

Tomteboda postterminal byggs om till en bussdepå

Vi bygger om postterminalen i Tomteboda till en bussdepå för att utöka antalet parkerings- och verkstadsplatser för bussarna i Stockholms innerstad. Bussarna är idag parkerade i en bussdepå som ligger i Hornsberg. När bussdepån i Tomteboda är färdigbyggd kommer bussarna som står parkerade i Hornsberg att flyttas dit. Marken i Hornsberg kan då istället användas till kontor, affärer eller bostäder.
 

 En modern bussdepå med många möjligheter

I Tomteboda bussdepå kommer det inledningsvis att finnas plats för 150 bussar men med en möjlighet att på sikt inrymma 220 bussar.

Det blir enklare att tvätta fordon i den nya anläggningen där det också kommer att finnas en modern tankningsanläggning. Verkstadskapaciteten blir också större liksom personalutrymmena.

 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!