Tillgänglighet: Nybroplan

Uppläsning

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och därför ska hållplatserna för spårvagn och buss längs Linje 7 tillgänglighetsanpassas. Alla ska kunna ta sig till Djurgårdens natur och attraktioner. Nästan alla hållplatser är ombyggda, nu pågår förberedelserna med hållplats Nybroplan.

Detta gör vi

Hållplats Nybroplan för spårvagn och buss står på tur för tillgänglighetsanpassning.

Syfte

Äldre, barn, funktionsnedsatta och de med barnvagn ska lätt kunna stiga av och på spårvagnen för att ta sig till och från Djurgården.

Vem påverkas och tidplan

För att inte stänga av Linje 7 mer än nödvändigt samordnas anpassningen med andra arbeten. Anpassningen är planerad till 2020. Vägarbete bullrar men hänsyn tas i möjligaste mån till omgivande verksamheter.

Den här sidan handlar om spårvagn Linje 7 och arbetet med dess tillgänglighetsanpassning.

I SL:s app eller på SL:s hemsida: sl.se finns information om kollektivtrafik, tidtabeller och trafikstörningar. 

SL:s ambition är att kollektivtrafiken i Stockholm ska vara tillgänglig för alla.

Hållplatserna längs spårvagnslinje 7 har successivt tillgänglighetsanpassats för att det ska vara enkelt och bekvämt för alla resenärer att ta sig till och från Djurgården. Ute på Djurgården är redan alla hållplatser anpassade, i city är Styrmansgatan och Kungsträdgården anpassade. När nya hållplatsen på Klarabergsgatan står klar är den redan anpassad. Under 2020 ska Nybroplan anpassas  och sedan återstår bara Djurgårdsbron.

Turister kliver på spårvagnen på Nybroplan

Tillgänglig, trygg och trivsam 

Förutom förbättrad tillgänglighet blir hållplatserna säkrare och miljön kring dem får mer grönytor. Plattformarna tillgänglighetsanpassas så att äldre, funktionsnedsatta och familjer med barnvagn kan resa bekvämt och obehindrat. Bland annat innebär det att perronger och vagngolv är i samma nivå, minskat avstånd mellan plattform och vagn samt taktila markeringar längs perrongkanten. Hållplatserna i city följer ett gestaltningsprogram av Jonas Bohlin som tagits fram i samverkan mellan Trafikförvaltningen och Stockholms stad, läs det här: gestaltningsprogram (PDF, 5 Mb).

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!