Förlängning till T-Centralen

Uppläsning

Spårvagn Linje 7 ska förlängas och får en ny ändhållplats vid T-Centralen. Den nya hållplatsen kommer tas i bruk december 2018. Då kommer linje 7 att trafikera sträckan Waldemarsudde - T-Centralen.

Detta gör vi

Sträckningen för spårvagn Linje 7 ska förlängas. Vi bygger en ny ändhållplats vid T-Centralen på Klarabergsgatan. Den nya sträckningen går förbi dagens ändhållplats Kungsträdgården.

Syfte

Idag stannar Linje 7 vid ändhållplats Kungsträdgården. Den nya slutdestinationen vid T-Centralen gör omstigning från tunnelbana och pendeltåg enklare.

Vem påverkas och tidplan

Vägarbeten kommer pågå under 2018 fram till december 2018. Under delar av arbetet kan en del bussar komma att trafikera tillfälliga hållplatser.

Idag går spårvagn Linje 7 från Kungsträdgården på Hamngatan förbi Nordiska museet, Gröna lund och Skansen till Waldemarsudde på Djurgården. December 2018 kommer sträckan vara T-Centralen - Waldemarsudde.

 Visionsbild som visar spårvagn Linje 7 när den trafikerar Klarabergsgatan i ett myllrande stadsliv

Visionsbild av den nya sträckningen från nuvarande ändhållplats till den nya slutdestinationen vid T-Centralen. Illustration av DinellJohansson och Jonas Bohlin Arkitektkontor AB.

Ny ändhållplats T-Centralen

Linje 7 ska förlängas och få en ny ändhållplats på Klarabergsgatan. Perrongerna kommer ligga mellan tunnelbanans uppgångar vid Sergels torg och Drottninggatan och pendeltågens uppgång från nya stationen Stockholm City. Vägarbeten börjar under 2018 och trafiken planeras starta december 2018. På platsen pågår just nu Stockholms stads arbete med tätskikt och ny gatumiljö för en bilfri gata. Staden och Spårväg City samverkar för ett smidigt och kostnadseffektivt arbete. Till exempel är det staden som ser till att de spårkroppar av betong, som rälsen senare ska läggas på, redan nu läggs i gatan. På det sättet ser vi till att framtida avbrott i trafiken blir minimala.

Nya spårvagnar

Idag är det sex vagnar som trafikerar Linje 7. När sträckan blir längre behövs fler vagnar för att kunna bibehålla turtätheten. Därför köps ytterligare två spårvagnar inför trafikstart av den nya ändhållplatsen. Läs mer om de nya spårvagnarna:

Fler spårvagnar till Linje 7

Djurgårdsbron - Ropsten, pausad sträcka

Arbetet med sträckan genom Norra Djurgårdsstaden som skulle koppla ihop Linje 7 med Lidingöbanan är pausat.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!