Spårvagnslinje 7 mot Djurgården

Uppläsning

Hållplatserna längs med Linje 7, som årligen transporterar miljoner människor till Djurgården, ska anpassas för alla resenärers olika behov. Linjen förlängs och får en ny ändhållplats vid T-Centralen i december 2018.

Detta gör vi

Hållplatser för spårvagn och buss längs Linje 7 tillgänglighetsanpassas. Nästan alla hållplatser är ombyggda, nu pågår förberedelserna med hållplats Nybroplan. Spåren ska förlängas till en ny ändhållplats, T-Centralen och då behövs två vagnar mer än idag.

Syfte

Äldre, barn, funktionsnedsatta och de med barnvagn ska lätt kunna stiga av och på spårvagnen för att ta sig till Djurgården. Nya spårvagnar ger ökad kapacitet. Ändhållplats T-Centralen underlättar omstigning från tunnelbana, pendeltåg och andra trafikslag.

Vem påverkas och tidsplan

På Nybroplan stängs spårvagnstrafiken av under 3-5 månader, under 5-12 månader begränsas annan trafik. Buller förekommer vid vägarbete. 2018 ska alla hållplatser utom Djurgårdsbron vara anpassade och ändhållplatsen i trafik med nya vagnar.

Idag går spårvagn Linje 7 från Kungsträdgården på Hamngatan förbi Nordiska museet, Gröna lund och Skansen till Waldemarsudde på Djurgården. December 2018 kommer sträckan vara T-Centralen - Waldemarsudde.

Ny ändhållplats T-Centralen

Linje 7 ska förlängas och få en ny ändhållplats på Klarabergsgatan. Ena änden av perrongerna kommer ligga vid tunnelbanans uppgångar vid Drottninggatan och den andra vid pendeltågens uppgång från nya stationen Stockholm City. Vägarbeten börjar under 2018 och trafiken ska starta december 2018. På platsen pågår just nu Stockholms stads arbete med tätskikt och ny gatumiljö för en bilfri gata. Staden och Spårväg City samverkar för ett smidigt och kostnadseffektivt arbete. Till exempel är det staden som ser till att de spårkroppar av betong, som rälsen senare ska läggas på, redan nu läggs i gatan så att framtida avbrott i trafiken blir minimala.

Tillgänglighetsanpassningar

Hållplatserna på Djurgården har byggts om för att underlätta resenärernas möjlighet att stiga på och av spårvagnen och därmed göra dessa tillgängliga för alla resenärer.

Anpassningen av hållplatserna på Djurgården genomfördes mellan 2013 och 2014.
Under 2015 anpassades även Styrmansgatan, under hösten 2016 var det dags för Kungsträdgården och nu pågår förberedelserna för hållplats Nybroplan. Anpassningen ska samordnas med arbeten som Stockholms stad ska utföra kring Nybroplan och beräknas kunna utföras 2017-2018. Det är oklart när hållplatsen vid Djurgårdsbron kommer att åtgärdas.

Anpassningarna innebär att:

  • Området kring hållplatserna har gjorts säkrare
  • Hållplatserna har anpassats med bland annat taktila markeringar enligt RiTill - Riktlinjer för tillgänglighet
  • Buss och spårvagn har fått varsitt stoppställe
  • Hållplatserna har anpassats i bredd, längd och höjd till de nya spårvagnarna som kommer att trafikera Linje 7 från 2019 

Nya spårvagnar

Linjen kommer att trafikeras med nya, större spårvagnar som ger plats för fler passagerare. Den nya spårvagnstypen, kallad A35, och är bredare än dagens A34. Därför har hållplatserna redan nu anpassats till morgondagens spårvagnar. Idag är det sex vagnar som trafikerar Linje 7, i framtiden blir det åtta vilket ger högre turtäthet. Under högsäsong bidrar även Djurgårdslinjens museala vagnar till kapaciten från Norrmalmstorg.

Djurgårdsbron - Ropsten, pausad sträcka

Arbetet med sträckan genom Norra Djurgårdsstaden som skulle koppla ihop Linje 7 med Lidingöbanan är pausat.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!