Nya spårvagnar

Uppläsning

Spårvagnarna som i dag trafikerar spårvagn Linje 7 till Djurgården ska ersättas av modernare fordon. De nya spårvagnarna är bättre anpassade till infrastrukturen, har högre passagerarkapacitet och är tystare.

Detta gör vi

Spårväg City förbereder anskaffning av nya spårvagnar som ska trafikera spårvagnslinje 7. Vagnparken ska också utökas med två nya vagnar i samband med att linjen förlängs från Kungsträdgården till nya ändhållplatsen T-Centralen på Klarabergsgatan.

Syfte

När när spårvagnslinje 7 förlängs behövs fler spårvagnar för att kunna trafikera hela sträckan och behålla turtätheten. Trafiken fortsätta gå med samma goda turtäthet och förse morgondagens Djurgårdsbesökare med bekväm, klimatsmart och tillgänglig resa.

Vem påverkas och tidplan

Befintliga spårvagnar kommer successivt att bytas ut. Från att Linje 7 får en ny ändhållplats T-Centralen i december 2018 levereras de nya vagnarna löpande. Den sista levereras innan högsäsongen sommaren 2019 börjar. Vagnbytet föranleder inga trafikavstängningar.

Spårvagnarna som i dag trafikerar Linje 7 ska ersättas med nya fordon. Dessutom planeras för anskaffning av ytterligare två spårvagnar för att kunna behålla turtätheten när Linje 7 förlängs till T-Centralen.

I dag finns sex inhyrda spårvagnar i trafik på linjen mellan Waldermarsudde och Kungsträdgården. Dessa spårvagnar är av modell A34 (Bombardiers Flexity Classic) och är de enda av sitt slag i Trafikförvaltningens fordonsflotta. Detta gör dem dyrare att hantera över tid, både vad gäller drift och underhåll.

Därför förbereds det nu för anskaffning av samma fordonstyp som redan finns på Tvärbanan och Nockebybanan. A35 kallas modellen som tillverkas av spanska CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles).

Provkörd under ett år och uppskattad

Spårvagnstypen har utformats och testats i enlighet med Trafikförvaltningens riktlinjer för tillgänglighet och social hållbarhet. A35 har provkörts under ett års tid på Linje 7, se bild ovan, där såväl passagerare som operatör deltagit i en utvärdering om hur fordonet fungerar i stadsmiljö.

Spårvagnen har bedömts ha mycket goda tillgänglighetsegenskaper och dess komfort har uppskattats av resenärerna i utvärderingen. Jämfört med den spårvagnstyp som trafikerar sträckan i dag har A35 också flera andra fördelar:

  • Spårvagnen är modernare, ljusare och tystare. Den är konstruerad på ett sätt som ger lägre buller-, stomljuds- och vibrationsnivåer.
  • Fordonet är bredare, tar fler passagerare och är bättre anpassad till infrastrukturen.
  • Eftersom samma fordonstyp används på flera banor skapar det möjlighet till flexibilitet mellan systemen. Då Linje 7 har sin högtrafik sommartid och Tvärbanan vintertid är det möjligt att flytta vagnar mellan banorna.

Vagnparken kommer successivt att bytas ut efter avslutad upphandling. Till sommaren 2019 beräknas hela utväxlingen vara genomförd.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!