Lidingöbanan

Uppläsning

I oktober 2015 öppnade Lidingöbanan igen efter nästan två års avstängning. Hela banan har moderniserats, byggts ut med dubbelspår, tillgänglighetsanpassats och gjorts ännu säkrare. På banan trafikerar nu sju helt nya spårvagnar. Lidingö stad har en egendesignad spårvagn med motiv från kända landmärken längs med södra Lidingö och Lidingöbanans sträckning.

Detta gör vi

Lidingöbanan har byggts om för att anpassas till en modern och effektiv spårväg. Hållplatserna har tillgänglighetsanpassats och banan har nu flera dubbelspårssträckor. Detta innebär att anläggningen nu är mindre störningskänslig.

Syfte

Lidingöbanan hade 2013, när den stängdes av för trafik, varit i bruk i nästan 100 år. En komplett upprustning och modernisering var nödvändig då Lidingöbanan är den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen för södra Lidingö.

Vem påverkas och tidsplan

Lidingöbanan togs efter nära två års avstängning i trafik igen i slutet av oktober 2015.

Lidingöbanan i drift igen 2015

Efter en del förseningar och tekniska problem blev det äntligen dags för trafikstart på Lidingöbanan.  På morgonen kl. 06.13 den 24 oktober 2015 gick den första spårvagnen från Ropsten. Efter nära två år av upprustningsarbeten och modernisering går nu Lidingöbanan enligt tidtabell. 

En fullständig ombyggnad av Lidingöbanan

Hela Lidingöbanan stängdes av för trafik i juni 2013 för att arbetet med ombyggnationen skulle göras så effektivt som möjligt. Förutom nya dubbelspårssträckor, har hållplatserna byggts om och tillgänglighetsanpassats. 

Fler dubbelspår ger ökad kapacitet

De dubbelspår som har byggts ger möjlighet till tätare trafik och extra spårvagnar under rusningstrafiken. Dubbelspåren möjliggör också möte mellan spårvagnarna risken för förseningar minskar.

Nya spårvagnar

Sju nya spårvagnar av modell A36 från spanska CAF (Costurcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) trafikerar Lidingöbanan. De nya spårvagnarna är 40 meter långa och 2,65 meter breda. De är utrustade med moderna bekvämligheter, är komfortabla, kapacitetsstarka, klimatsmarta och tillgängliga för alla resenärer.

Ny spårvagnsdepå

Vid hållplatsen AGA byggs en helt ny renodlad spårvagnsdepå. Depån kommer att stå helt klar 2017. Redan till trafikstart för Lidingöbanan kommer den första delen att tas i bruk och husera de sju nya spårvagnarna.

Läs mer om Agadepån

Järnvägsplan Lidingöbanan - ny plankorsning Skärsätra hamnväg

Samrådet om ny plankorsning Skärsätra hamnväg avslutades den 9 februari 2015.

Nästa steg är att upprätta en samrådsredogörelse varpå samråd med Länsstyrelsen sker. Samtidigt begär AB SL att Länsstyrelsen beslutar om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om Länsstyrelsen beslutar att ändringarna i planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan kan det förenklade förfarandet inte användas. I stället måste då en plan tas fram med normalt förfarande. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Ta del av planhandlingarna

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!