Spårvagnsdepå på Lidingö

Uppläsning

En ny spårvagnsdepå byggts vid AGA på Lidingö. Den nya depån kommer att rymma 30 spårvagnar och ska användas som depå för hela Spårväg City när systemet är färdigbyggt och satt i trafik. Våren 2015 öppnade den första delen av depån för de sju nya spårvagnarna som trafikerar Lidingöbanan.

Detta gör vi

En helt ny spårvagnsdepå byggs där den gamla depån för Lidingöbanan tidigare låg vid AGA hållplats.

Syfte

Spårvagndepån byggs för 30 spårvagnsplatser då den är planerad att användas som spårvagnsdepå för hela Spårväg City när det är färdigbyggt.

Vem påverkas och tidsplan

Delar av depån togs i bruk i samband med trafikstarten på Lidingöbanan 2015. Hela depån kommer att vara färdigbyggd 2017. Verksamheter och boende i närheten påverkas av bygget.

Den nya spårvagnsdepån

Vid det nya bostadsområdet Dalénum och den gamla hållplatsen AGA började den nya spårvagnsdepån att byggas i mars 2013. Den första delen av depån, en tvätthall och en likriktarstation är färdigbyggda. Den nya spårvagnsdepån byggs med inspiration av de gamla spårvagnshallarnas utseende, med moderna material och högkvalitativt utförande. Området där depån byggs är blandad stadsmiljö med bostäder och arbetsplatser.

Utgångspunkt för gestaltning och utformning är de klassiska vagnhallarna med sina valvformade tak, med hänsyn tagen till omkringliggande miljö.

Visionsbild Agadepån. Illustration: &Rundquist.

Visionsbild Agadepån. 

Agadepån dimensioneras för 30 spårvagnar

30 spårvagnar kommer att rymmas i den nya depån när den står helt klar 2017. Förutom uppställningsplatser för spårvagnarna kommer depån att rymma städhallar, tvätthallar, verkstadsplatser, hjulsvarv, karosseriverkstad samt kontor för trafikledning och personal.

Depån byggs i etapper. Den första delen togs i bruk i april 2015, inför trafikstarten på Lindingöbanan hösten samma år. Hela depån kommer att stå klar 2017. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!