Spårväg City

Uppläsning

Vi bygger infrastruktur för spårvagn i Stockholms innerstad och på Lidingö. Just nu förlänger vi linje 7 till en ny ändhållplats vid T-Centralen. Vi fortsätter förbättra tillgängligheten med anpassning av hållplatsen vid Nybroplan. Dessutom köper vi in fler vagnar och utreder behovet av ytterligare fordon.

Detta gör vi

Linje 7 förlängs och får en ny ändhållplats vid T-Centralen. Hållplatsen vid Nybroplan ska anpassas så den uppfyller högre krav på tillgänglighet. Linje 7 ska också få nya och fler vagnar. Vi utreder även Lidingöbanans behov av fler vagnar.

Syfte

Den nya hållplatsen vid T-Centralen innebär en enklare omstigning mellan spårvagnen och andra trafikslag. Tillgänglighetsanpassning görs för att kollektivtrafiken ska vara för alla. De nya vagnarna behövs för att behålla turtätheten på den nya sträckningen.

Vem påverkas och tidplan

Spårutbyggnaden till T-Centralen tar drygt ett år att genomföra och planeras vara färdig december 2018. Tillgänglighetsanpassningen av Nybroplans hållplats samordnas med andra ombyggnationer och startar under 2020.

Den här sidan beskriver arbetet som vi utför och planerar för spårvagn linje 7.

För närmare information om kollektivtrafiken, tidtabeller, trafikstörningar och ersättningstrafik se SL:s app eller gå in på SL:s hemsida sl.se (öppnas i nytt fönster)

Ny ändhållplats för linje 7 vid T-Centralen

Idag går linje 7 mot Djurgården från hållplats Kungsträdgården på Hamngatan. Spårvägen planeras att förlängas till T-Centralen på Klarabergsgatan och nå det centrala navet i Stockholms kollektivtrafik december 2018. För djurgårdsbesökare blir bytet mellan spårvagn och pendeltåg, tunnelbana eller buss avsevärt enklare när förlängningen är genomförd.

Djurgårdsbron - Ropsten pausad

Det har funnits planer på att förlänga linje 7 från Djurgårdsbron till Ropsten och Lidingöbanan. Arbetet med sträckan är pausat för tillfället . En järnvägsplan finns framtagen för sträckan Djurgårdsbron - Frihamnen.

Avstigande vuxen med barn från spårvagn. Foto: Kari Kohvakka.Mamma och barn kliver av spårvagnen på hållplats Kungsträdgården. 

Delsträckor inom Spårväg City 

2010 invigdes sträckan mellan Sergels torg och Waldemarsudde på Djurgården. Stockholm blev en av många städer i världen där spårvagnar återinförts i stadsmiljön.

I oktober 2015 startade trafiken på Lidingöbanan efter att ha varit avstängd i två år för modernisering. Bland annat fick resenärerna på Lidingöbanan fler dubbelspår och nya vagnar. 

Översikt sträckor i Spårväg City januari 2017

Linje 7 ska förlängas till T-Centralen, på Lidingöbanan återstår mindre slutarbeten och sträckan Djurgårdsbron - Ropsten är pausad.

Delprojekten har egna presentationsrutor ovan, här är en länk till detaljerad information om byggprocesserna. 

Samråd, granskning och utställningar 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!