Ingen trafikomläggning på Söderströmsbron hösten 2017

Uppläsning

Höstens planerade spår- och trafikomläggning på Söderströmsbron kommer inte att genomföras.

Söderströmsbron juli 2017

Då vi inte har hittat en bra alternativ reselösning för de resenärer som skulle ha påverkats av våra arbeten har vi beslutat att ställa in den planerade spår- och trafikomläggningen. 

Omläggningen var planerad till den 25 oktober - 5 november.

Vi ser över tidplanen för hela projektet och gör en ny planering för kommande spår- och trafikomläggningar.

Tillbaka till nyhetslistan söderströmsbron