Trafikomläggning juli 2017

Uppläsning

Den 15-26 juli 2017 kommer trafiken på tunnelbanans Röda linje att läggas om mellan T-centralen och Slussen. Röda linjens resenärer måste byta till Grön linje för att åka mellan Slussen och T-centralen. Trafikomläggningen gäller i båda riktningarna och genomförs för att göra det möjligt att byta ut delar av Söderströmsbron.

Den 15 juli påbörjar vi arbetet med att lägga över Röda linjens södergående spår på Söderströmsbrons extra spår. Arbetet tar 11 dagar och innebär att tunnelbanans Röda linje inte kommer att kunna trafikera Söderströmsbron innan omläggningen är klar den 26 juli.  

Omstigning för Röda linjens resenärer

Omläggningen innebär att tunnelbanans resenärer på Röda linjen måste göra en omstigning till Grön linje vid T-centralen respektive Slussen både för att åka norrut och söderut.

I samband med omläggningen passar vi även på att byta de delar av bron som vi inte annars kommer åt när spåret trafikeras.

Från och med 27 juli är trafiken igång igen utan omstigning.

Eftersom vi då lagt om Röda linjen på extra spåret kan vi riva spåren och bron som trafiken tidigare gått på.

När allt är rivet kan vi montera den nya bron och lägga nya spår. Arbetet kommer att utföras från en kranförsedd pråm. Den nya brodelen lyfts upp i sektioner för att svetsas ihop på plats.

Gröna linjens tur i höst

Hösten 2017 är det den Gröna linjens tur att läggas om. Den Gröna linjens södergående trafik läggs över på den nya bron för att göra det möjligt att byta ut den yttersta delen av bron.

I samband med den omläggningen som planeras till höstlovet 2017 (v 44) kommer den Gröna linjen att stängas av mellan Slussen och T-centralen. Resenärer på Gröna linjen får då göra en omstigning till röda linjen vid Slussen och T-centralen.

Trafikomläggning juli 2017

Fram till den första omläggningen i juli 2017 rustar vi upp extra spåret och förbereder för att kunna köra tunnelbanetrafik på det.

Tillbaka till nyhetslistan söderströmsbron