Tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan renoveras

Uppläsning

Söderströmsbron är tunnelbanebron som går mellan Slussen och Gamla stan. Den är en av de mest trafikerade sträckorna i hela kollektivtrafiksystemet och i behov av upprustning.

Söderströmsbron och Slussen

Att Söderströmsbron fungerar är helt avgörande för kollektivtrafiken i Stockholm. Varje dag görs 330 000 resor över bron. Bron trafikeras av Röda och Gröna linjen. I dagarna har förberedande arbeten påbörjats inför upprustningen av bron som ska genomföras under fyra somrar 2015-2018.

Teknisk upprustning

Bron består av sammanlagt sex broar, fyra betongbroar och två stålbroar som vilar på träpålar och stålrörspålar. Arbetet som nu utförs handlar om att byta ut brobalkarna av stål som rälsen ligger på.

Så går arbetet till

Söderströmsbron har idag fem spår, varav ett inte är i bruk. Planen är att flytta trafiken till det femte spåret så att man varje år kan renovera ett befintligt spår, utan större trafikavstängningar.

Vi anstränger oss för att hitta arbetssätt och metoder som stör omgivningen så lite som möjligt. Ett lyckat broprojekt kännetecknas bland annat av att få eller inga resenärer märkt av våra insatser.

 Abderahim Aboudrar

 – Under sommaren 2015 drar vi för första gången om trafiken från ett befintligt trafikerat spår till det femte uppställningsspåret. Det är projektets största utmaning, säger Abderahim Aboudrar, projektledare för upprustningen av Söderströmsbron.

Nu i höst förbereds det femte spåret för trafik. Arbetet görs nattetid när tunnelbanan inte är igång.

Så påverkas resenärerna

Två helgavstängningar planeras på Röda och/eller Gröna linjen varje sommar 2015-2018. Eventuellt blir trafiken något långsammare på bron under sommararbetet som pågår i cirka 6-8 veckor.

Fakta om Söderströmsbron

  • Söderströmsbron består av sammanlagt sex broar, fyra betongbroar och två stålbroar
  • Broarna har fem spår med en total längd på 362 meter
  • Bron invigdes den 24 november 1957 och kopplade ihop tunnelbanesträckan Slussen och Hötorget
  • Projektet planeras att pågå 2014-2018
Tillbaka till nyhetslistan söderströmsbron