Nu ska Söderströmsbroarna rustas upp

Uppläsning

Söderströmsbroarna mellan Slussen och Gamla stan ska rustas upp. Det beslutade trafiknämnden på mötet den 21 maj.

Broarna är 56 år gamla, och delar av konstruktionen vilar på träpålar från 1860-talet. Trots den höga åldern har undersökningar visat att träpålarna är i gott skick och de beräknas hålla i minst 30 år till. Däremot är själva överbyggnaden angripen av rost och brons teoretiska livslängd anses vara uppnådd.

På Söderströmsbron (bron i vattnet över Söderström) kommer det därför att ske förstärkningsarbeten genom att påläggsplåtar svetsas fast på de befintliga balkarna. Arbetet ska starta omgående och beräknas ta fem år att genomföra. När det är gjort beräknas bron få en livslängd på ytterligare 60 år. Flottbron, norr om Söderströmsbron, bedöms vara i så dåligt skick att hela överbyggnaden behöver bytas ut inom fem år.

De här arbetena ska genomföras med så små trafikstörningar för tunnelbanan som möjligt. Reparationsarbetena ska genomföras främst nattetid, men vissa korta avstängningar kommer också att krävas. Planen är att stänga av trafiken växelvis på röd och grön linje under korta perioder, exempelvis långhelger under två till fyra år.

Fram tills att broarna är åtgärdade kommer täta inspektioner att ske. Kostnaden för åtgärderna beräknas bli cirka 210 miljoner kronor. Pogramledare på Trafikförvaltningen är Lars Davero.

Tillbaka till nyhetslistan söderströmsbron