Trafikomläggning den 15-26 juli på tunnelbanans Röda linje mellan T-centralen och Slussen

Den 15-26 juli 2017 läggs trafiken om på tunnelbanans Röda linje mellan T-centralen och Slussen. Röda linjens resenärer måste byta till Grön linje för att åka mellan Slussen och T-centralen. Trafikomläggningen gäller i båda riktningarna och genomförs för att göra det möjligt att byta ut delar av Söderströmsbron.

Datum
Lördag den 15 juli 2017
Tid:
07:00
Plats:
Tunnelbanans Röda linje mellan T-centralen och Slussen.,