Upprustning av Söderströmsbron

Uppläsning

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan - en av de mest trafikerade sträckorna i hela kollektivtrafiken. Mellan 2014 och 2019 genomförs en upprustning av Söderströmsbron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden.

Detta gör vi

Trafikförvaltningen rustar upp Söderströmsbron. De delar av bron som består av stål har uppnått sin tekniska livslängd och ska bytas ut mot rostfritt stål. Med rostfritt stål minskar behovet av underhåll i framtiden. Även spåren rivs och byggs upp igen.

Syfte

Söderströmsbron är helt avgörande för kollektivtrafiken i Stockholm, här kör både tunnelbanans gröna och röda linje och 330 000 resenärer passerar över den varje dag. Bron är 60 år gammal och upprustningen genomförs för att öka brons livslängd.

Vem påverkas och tidplan

Tunnelbanetrafiken är i drift under hela upprustningen. I samband med varje spåromläggning kan du behöva byta mellan de två tunnelbanelinjerna vid T-centralen och Slussen för att åka över Söderströmsbron. Detta ger längre restider och mer trängsel.

Som en central länk mellan tunnelbanesystemet norr och söder om Stockholm ligger Söderströmsbron. Här passerar 330 000 resenärer dagligen. Bron är nu 60 år gammal och behöver en teknisk upprustning för att kunna användas i 60 år till.

Nya spår ska anläggas och brons stålbalkar ska bytas ut mot balkar i rostfritt stål. Rostfritt stål kräver mindre underhåll vilket innebär mindre påverkan på tunnelbanetrafiken och på miljön.

Upprustning pågår samtidigt som bron trafikeras

Panoramabild över upprustningsarbeten sommaren 2017

Söderströmsbron har fem spår, varav ett uppställningsspår som inte används för trafik. Genom att använda uppställningsspåret för trafik frigör vi ett trafikspår för upprustning och byte av brobalk.

När arbetet med ett spår är klart är det dags för upprustning av nästa spår. Vi kommer att skifta mellan spåren åtta gånger innan vi är helt klara med upprustningen.

För att skifta över trafiken mellan spåren måste vi stänga av det spår som berörs. Detta arbete tar mellan 9 och 12 dygn och det är då tunnelbanans resenärer påverkas av upprustningsarbetet eftersom trafiken stängs av på det aktuella spåret.

När vi genomfört spåromläggningen släpps tunnelbanetrafiken på igen. Vi kan då arbeta med det frigjorda spåret utan att påverka trafiken ytterligare. När vi är klara med ett spår tar vi oss ann nästa.

Genom att skifta trafiken mellan spåren är det alltid möjligt att åka tunnelbana mellan Gamla stan och Slussen trots att bron rustas upp. 

Upprustningen steg för steg

Söderströmsbrons brobalkar i stål byts ut mot rostfritt stål som Kräver mindre underhåll.Foto: Abderahim Aboudrar

Spåranläggning rivs och de 60 år gamla stålbalkarna avlägsnas. Nya balkar i rostfritt stål lyfts upp på bron och svetsas ihop på plats.

Material lyftes på plats via en mobilkran på en pråm i Mälarens vatten.Foto: Danish Saroee

Det finns ingen plats för en kran på land vid Gamla stan. En pråm används istället som plattform för mobilkranen som lyfter upp material och brodelar.

Brobalkarna är på plats. Sektionerna svetsas ihop.Foto: Danish Saroee

Väl på plats svetsas brobalkarna ihop. 

Nya Slipers är på plats och nya spår svetsas ihop.Foto: Danish Saoee

Spåranläggningen byggs upp igen med nya sliprar och spår ovanpå brobalkarna.

Så påverkas du som resenär 

Tunnelbanetrafiken påverkas under de 9-12 dygn det tar för oss att lägga om ett spår. För dig som resenär innebär det att du behöver byta mellan de två tunnelbanelinjerna som trafikerar Söderströmsbron. Det blir därmed längre restider och ökad trängsel på de tåg och plattformar som berörs.

Tidplan

Upprustningsarbetet påbörjades hösten 2014 med att iordningsställa uppställningsspåret för trafik. 

När projektet är klart 2019 har samtliga stålbalkar och spår bytts ut och brons livslängd har förlängts med ytterligare 60 år.

Fakta

  • Tunnelbanebron över Söderström invigdes den 24 november 1957 och förband sydöstra och nordvästra tunnelbanesträckan Slussen och Hötorget.
  • Bron trafikeras idag av tunnelbanans Gröna och Röda linje.
  • Cirka 330 000 resor görs över Söderströmsbron varje vardag.
  • Bron har sammanlagt fem spår med en total längd på 362 meter.
  • Upprustningsprojektet pågår mellan 2014 och 2019. Det är helt centralt för projektet att störa tunnelbanetrafiken så lite som möjligt.
  • Investeringen är cirka 200 miljoner kronor.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!