Upprustning Söderströmsbron

Uppläsning

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan - en av de mest trafikerade sträckorna i hela SL:s trafiksystem. Åren 2014 till 2019 genomför SL en upprustning av Söderströmsbron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden.

Detta gör vi

Att Söderströmsbron fungerar är helt avgörande för kollektivtrafiken i Stockholm. På bron kör både tunnelbanans gröna och röda linje och varje dag passerar över 330 000 resenärer bron. Trafikförvaltningen rustar upp Söderströmsbron för ökad driftsäkerhet även i framtiden.

Syfte

Bron består av sammanlagt sex balkar, fyra i betong och två i stål. De delarna av bron som består av stål har uppnått sin tekniska livslängd och kommer att bytas ut till rostfritt stål. Med rostfritt stål minskas behovet av underhåll och trafikpåverkan i samband med underhållet.

Vem påverkas och tidsplan

Söderströmsbron har fem spår varav ett inte trafikeras. Varje år ska ett spår renoveras och trafiken flyttas till det femte spåret. Under vissa perioder mellan 2017 och 2019 kommer du som resenär att behöva byta från Röda till Gröna linjen eller vice versa mellan T-centralen och Slussen.

Som en central länk mellan tunnelbanesystemet norr och söder om Stockholm ligger Söderströmsbron. Bron är, nästan 60 år efter den byggdes, i behov av en allmän teknisk upprustning som genomförs mellan 2014 och 2019.

Under hösten 2014 påbörjade vi förberedande arbeten för att göra iordning det femte uppställningsspåret, som ska trafikeras under de åren som upprustningen av Söderströmsbron pågår (2017-2019).

I samband med att brodelarna byts ut kommer trafiken på Röda eller Gröna tunnelbanelinjerna att stängas av under vissa perioder.

Så genomför vi upprustningen

Söderströmsbron har fem spår, varav ett inte trafikeras. Planen är att flytta trafiken så att man varje år kan renovera ett befintligt spår. Det femte spåret tas då i bruk och används för trafikering.

För att starta och avsluta arbetena behövs spåravstängningar på 9-12 dagar på den Röda alternativt Gröna linjen. Du kommer alltid att kunna åka tunnelbana mellan Gamla stan och Slussen men kan behöva byta tunnelbanelinje när vissa spår stängs av.

Så påverkas du som resenär

De trafikpåverkande arbetena genomförs 2017-2019 och sker i huvudsak under sommaren eller vid större lov då det är färre resenärer i kollektivtrafiken.

För dig som resenär innebär det att du behöver göra ett byte mellan tunnelbanans Röda och Gröna linje för att åka över bron mellan T-centralen och vid Slussen.

Röda linjen berörs i sommar

Planerad omläggning av röda linjen juni 2017

Mellan den 15 och 26 juli 2017 görs förberedelser för byte av den första av Söderströmsbrons stålbalkar. Under den perioden lägger vi om spåren för att frigöra ett spår för balkbyte och renovering. Detta påverkar tunnelbanans Röda linje och resenärerna får byta till Grön linje för att åka mellan Slussen och T-centralen.

Själva balkbytet och renovering av aktuellt spår görs senare och kommer inte att påverka trafiken.

Gröna linjen berörs i höst

Planerad omläggning av gröna linjen hösten 2017

Motsvarande omläggning planeras för Gröna linjen under höstlovet 2017 (vecka 44), då får resenärer på Gröna linjen byta till Röda linjen vid T-centralen respektive Slussen. Totalt kommer åtta omläggningar att göras för att renovera hela bron till 2019.

Modell över Slussen efter ombyggnaden

Söderströmsbron mellan Gamla stan och Slussen är helt central för Stockholms kollektivtrafik. På illustrationen ovan visas bron längst till höger i bild. Parallellt med tunnelbanebron planerar Stockholms stad att bygga en cykel- och gångbro.

Fakta

  • Tunnelbanebron över Söderström invigdes den 24 november 1957 och förband sydöstra och nordvästra tunnelbanesträckan Slussen och Hötorget.
  • Bron trafikeras idag av tunnelbanans Gröna och Röda linje.
  • Cirka 330 000 resor görs över Söderströmsbron varje vardag.
  • Bron har sammanlagt fem spår med en total längd på 362 meter.
  • Upprustningsprojektet pågår mellan 2014 och 2019. Det ärhelt centralt för projektet att störa tunnelbanetrafiken så lite som möjligt.
  • Investeringen är cirka 200 miljoner kronor.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!