Bytespunkt Slussen

Uppläsning

Framtidens Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för kollektivtrafiken. När Slussen är färdigbyggd 2025 trafikerar Saltsjöbanan Slussen igen, en ny bussterminal är i drift och nya rymliga anslutningar inomhus har skapats för att byta mellan tunnelbana, buss och Saltsjöbanan.

Detta gör vi

Stockholms stad bygger om Slussen 2016-2025. Vi samarbetar med staden för att se till att nya Slussen blir en effektiv bytespunkt i kollektivtrafiken. I nya Slussen finns en ny modern bussterminal i berget, dubbelspår för Saltsjöbanan och nya smidiga anslutningar för byte mellan trafikslagen.

Syfte

Nacka och Värmdö växer. En förutsättning för utvecklingen är att även kollektivtrafiken byggs ut. Vi satsar därför på att bygga ut tunnelbanan till Nacka och anpassa Slussen för nya resvanor. I Slussen bygger vi bort trängseln vid byten och tar höjd för befolkningsökningen fram till 2050.

Vem påverkas och tidplan

När Slussen är ombyggd och tunnelbanan till Nacka öppnar för trafik kommer du som reser från Värmdö och Nacka att få kortare restider och mindre trängsel vid byten mellan buss, tunnelbana och Saltsjöbanan. Nya Slussen planeras vara klar 2025.

Vid Slussen ska resenärerna enkelt och smidigt kunna byta mellan Saltsjöbanan, tunnelbanan, båt och buss. Framtidens Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt där kollektivtrafiken får ta mer plats. 

Innerstadsbussarna trafikerar Katarinavägen 2020

Framtida Slussen

Bussar på Katarinavägen vid nya Slussen.

År 2020, när den nya huvudbron mot Skeppsbron är på plats och Katarinavägen öppnar för genomgående trafik, återgår innerstadsbussarna till sina tidigare hållplatser längs Katarinavägen.

Ny bussterminal öppnar i Katarinaberget 2023

Vänthallen i bussterminalen

Bussterminalen i Katarinaberget.

En ny bussterminal byggs i Katarinaberget för att ersätta nuvarande bussterminal. Om detaljplanen för bussterminalen vinner laga kraft enligt plan ska Nacka- och Värmdöbussarna flytta dit ca 2023.

Den nya bussterminalen är utformad som en väderskyddad dockningsterminal med en vänthall som separerar resenärer från busstrafiken. Det blir både tystare och tryggare samt betydligt mindre trängsel för att ansluta till tunnelbanan och Saltsjöbanan. Du når bussterminalen via entréer på Katarinavägen, Götgatan och Stadsgårdsleden.

När tunnelbanan byggs ut till Nacka kommer det framför allt att vara Värmdöbussar som använder den nya bussterminalen men även ett mindre antal bussar från Nacka.

Läs mer om bussterminalen i Katarinaberget här på sll.se

Saltsjöbanan får dubbelspår in till Slussen 2025

Infartstunnel till bussterminal på Stadsgården

Saltsjöbanans spår läggs över bussterminalens infart.

År 2025 trafikerar Saltsjöbanan Slussen igen med en station nära det tidigare läget. Här blir det smidigt att byta till buss och tunnelbana. Saltsjöbanan har då även genomgått en rejäl teknisk upprustning, fått ett nytt signalsäkerhetssystem och mötesspår som gör det möjligt att ha 12 minuters trafik. Från Saltsjöbanans slutstation vid Slussen byter du smidigt till tunnelbanan och bussar.

Bättre anslutningar - mindre trängsel

Tunnelbanan kommer inte att genomgå någon större förändring. Norra entrén på Stadsgårdsleden byggs om, tunnelbanans övre entré vid Rysstorget rustas upp och nya hissar installeras. Nya anslutningar skapas i och med att bussterminalen byggs. Det minskar trängseln vid byten mellan buss, tunnelbana och Saltsjöbanan.

Ny terminal för Djurgårdsfärjan öppnar 2025

En ny permanent terminal för Djurgårdsfärjan planeras öppna 2025 när kajen och slussarna har byggts om. Den nya terminalen hamnar närmare Slussen i närheten av det ursprungliga läget.

Tidplan för kollektivtrafiken i Slussen

Tidplan för kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Kollektivtrafiken vid Slussen är i förändring fram till 2025.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!