Ny bussterminal i Katarinaberget

Uppläsning

Den nya bussterminalen anläggs i Katarinaberget och är utformad som en väderskyddad dockningsterminal. När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka.

Detta gör vi

Nya Slussen ska bli en effektiv knutpunkt i kollektivtrafiken. Bussterminalen i Katarinaberget är med sina smidiga anslutningar till tunnelbanan och Saltsjöbanan en viktig del av satsningen på framtidens kollektivtrafik. Stockholms stad bygger terminalen och SL kommer att äga den när den är klar.

Syfte

När Slussen byggs om finns det inte plats för en bussterminal i nuvarande läge. En ny terminal ska därför byggas i berget under Katarinavägen. Den nya terminalen ska främst användas för bussarna från Värmdö i och med att tunnelbanan byggs ut till Nacka där även en ny terminal för bussar ska byggas.

Vem påverkas och tidplan

Du som reser kollektivt kommer att få fler snabba alternativ att välja mellan. Resenärer från Värmdö kan välja att ansluta till framtida tunnelbana i Nacka eller fortsätta åka buss på motorvägen in till Slussen. Bussterminalen vid Slussen ska tas i drift under 2023.

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken. Den kommande bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen.

Separat vänthall för resenärer

Den nya bussterminalen byggs som en dockningsterminal med separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ger en bekvämare, tystare och tryggare resenärsmiljö jämfört med dagens terminal där resenärerna korsar bussarnas körvägar. När bussen anländer är det bara att kliva ut ur vänthallen och upp på bussen.

Hållplats i den kommande bussterminalen i Katarinaberget.

Busshållplats i nya terminalen.

Terminalen delas in i två olika zoner, en för ankomst med plats för 6 bussar och en för avgång med 17 hållplatser. Vid sidan av det kommer det att finnas ett område där upp till 20 bussar kan stå uppställda mellan turerna, så kallade reglerplatser.

Flera entréer och smidiga anslutningar

Entréer och anslutningar till bussterminalen

Bussterminalen i berget under Katarinavägen.

Bussarna kör in till och ut ur terminalen via en tunnel på Stadsgårdsleden med tunnelmynningen i nivå med Fotografiska muséet. Ovanpå tunneln kommer Saltsjöbanans dubbelspår att läggas.

Som resenär når du bussterminalen på flera sätt:

  • Katarinavägen: Här finns huvudentrén till bussterminalen. Via en inomhusanslutning når du även Saltsjöbanan och tunnelbanan.
  • Stadsgårdskajen: Det är totalt tre entréer på kajplan, en där den nedre entrén till tunnelbanan finns idag, en entré från Saltsjöbanans station samt en mittemot Birkaterminalen (Lokatten).
  • Götgatan: Du kan ansluta till bussterminalen från tunnelbanans entré på Götgatan/Hökens gata.

Bussterminalens huvudentré på Katarinavägen intill tunnelbanan i Slussen.

Huvudentrén på Katarinavägen intill tunnelbanan. 

Från den nya bussterminalen kommer det att vara längre att gå till tunnelbanan jämfört med idag. Anslutningarna kommer i gengälld att vara rymliga, väderskyddade och erbjuda en bättre resenärsmiljö utan den trängsel som präglar Slussen idag.

Atrium mellan T-bana, buss och Saltsjöbanan.

Slussens inomhusanslutningar för byte mellan buss, tunnelbana och Saltsjöbanan. 

Nackabussar får egen terminal vid Nacka centrum

Den nya terminalen tar höjd för befolkningsökningen i Nacka och Värmdö fram till 2050. Den ska främst användas av Värmdöbussarna i och med att tunnelbanan byggs ut till Nacka. När den nya tunnelbanan öppnar för trafik 2026 kommer en ny bussterminal vid Nacka centrum att hantera de flesta Nackabussarna.

Tunnelbanans utbyggnad till Nacka och Söderort.

Tunnelbanan kommer till Nacka ca 2026.

Resenärer från Värmdö kan välja att ansluta till tunnelbanans Blå linje vid Nacka centrum eller fortsätta in till Slussen och byta till tunnelbanans Gröna eller Röda linje.

Eftersom Värmdöbussarna kör på motorvägen och är prioriterade kommer en anslutning via Slussens tunnelbana att ge kortare restider än vid byte till tunnelbana i Nacka. Även de Nackabussar som trafikerar väster om Sickla (Henriksdal, Saltsjökvarn, Finnboda med fler) ska kunna angöra bussterminalen i Slussen.

Med flera resealternativ och möjligheten att sprida resandet ökar vi flexibiliteten och minskar sårbarheten i kollektivtrafiken.

Samarbete mellan landstinget, Stockholms stad och staten

Stockholms stad bygger den nya bussterminalen i Katarinaberget, SL kommer att äga och ansvara för driften när den är klar. Både Stockholms stad, Stockholms läns landsting och staten är med och finansierar bussterminalen.

Detaljplanen för bussterminalen har ännu inte vunnit laga kraft. Enligt Stockholms stads tidplan kan bussterminalen börja byggas tidigast 2019 och tas då i drift under 2023.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!