Kollektivtrafiken i Slussen

Uppläsning

Stockholms stad bygger om Slussen för att skapa nya mötesplatser, bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och trygga dricksvattnet för Mälardalen. SL arbetar i samarbete med staden för att minska störningarna för kollektivtrafiken under byggtiden.

Detta gör vi

När Stockholms stad bygger om Slussen är vår roll att säkerställa att kollektivtrafiken fungerar under hela byggtiden. Det är även vi som är kravställare på staden för återställning av Saltsjöbanan till Slussen samt för planering och anläggning av kommande bussterminal i berget under Katarinavägen.

Syfte

Vi arbetar för att minska störningarna för kollektivtrafiken som ombyggnaden av Slussen medför. Vi tar fram nya trafiklösningar för att möta de ständigt nya förutsättningarna som ombyggnaden ger. Vi ska även se till att Slussen blir en fungerande knutpunkt för kollektivtrafiken i framtiden.

Vem påverkas och tidsplan

Under stora delar av byggtiden får resande från Nacka och Värmdö längre restider in till Slussen. 2023 beräknas den nya bussterminalen i Katarinaberget stå klar. 2025 är ombyggnaden klar, men fram tills dess får Saltsjöbanans resenärer byta till buss i Henriksdal.

Kollektivtrafiken prioriteras under ombyggnaden av Slussen

2018 planeras terminalen för Nacka- och Värmdöbussarna att flytta till en tillfällig terminal på Stadsgårdskajen med fler ankomst- och avgångsplatser.

Stockholms läns landsting har genom Trafikförvaltningen ett stort intresse i ombyggnaden av Slussen. Slussen är länets näst största bytespunkt för kollektivtrafiken, efter T-centralen, med cirka 270 000 på- och avstigande per dygn. Utöver dessa reser ca 370 000 resenärer via Slussen med tunnelbanan och stadsbussarna. 

För att hantera ombyggnaden av Slussen både under byggtiden och för de nya lösningar som byggs, har Trafikförvaltningen/SL ett projektteam som samarbetar med Stockholms stads Slussenprojekt. I Trafikförvaltningens övergripande projekt ingår förutom Slussens ombyggnad även uppustningen av Saltsjöbanan, upprustningen av Söderströmsbron och förlängningen av Tvärbanan till Sickla. Detta för att skapa bästa möjliga samarbete mellan de projekt som arbetar i anslutning till Slussen.

Så fungerar kollektivtrafiken under ombyggnaden

Kollektivtrafiken, gångtrafikanter och cyklister är prioriterade under Slussens ombyggnad. Så här ser lösningarna ut för kollektivtrafiken. 

 1. Södermalmstorg blir tillfällig busshållplats för alla innerstadsbussar som passerar Slussen.
 2. Vid Medborgarplatsen kan man också byta mellan tunnelbanan och innerstadsbussarna 2, 3, 53 och 76 (utöver de bussar som redan passerar Medborgarplatsen).
 3. Buss 71 vänder vid Glasbruksgatan.
 4. Bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna är kvar på befintlig plats under flera år men utökas med fler ankomstplatser.
 5. Tillfällig bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna på Stadsgårdskajen öppnar några år efter byggstarten av Nya Slussen.
 6. Henriksdal blir slutstation för Saltsjöbanan under en stor del av byggtiden. Sträckan Henriksdal-Slussen trafikeras av ersättningsbussar.
 7. Tvärbanan får ny ändhållplats i Sickla hösten 2017, och blir en alternativ bytespunkt för Saltsjöbanans resenärer, som får ny resväg till city via Gullmarsplan. Trafikstart planeras till hösten 2017.
 8. Uppustningen av Söderströmsbron påverkar resenärerna några helger varje sommar 2016-2018.
 9. Djurgårdsfärjan och skärgårdstrafiken får nya bryggor något norrut på Skeppsbron.
 10. En ny pendelbåtslinje planeras sättas in sträckan Söder Mälarstrand-Kungsholmstorg-Klara Mälarstrand.
 11. Sjövägen är en alternativ resväg om man vill undvika Slussen.

Stadsbussarna

Från 20160624. Bild från Keolis.

Illustration över busshållplatserna vid Södermalmstorg. Bild: Keolis.
 

Alla innerstadsbusslinjer som passerar Slussen får en hållplats vid Södermalmstorg när Katarinavägen är stängd under 2016-2019.

Katarinavägen stängs av för fordonstrafik 2016-2019 och då kör buss 2, 3, 53, 76 och nattbussarna istället via Folkungagatan, Medborgarplatsen och Söderledstunneln till tillfälliga hållplatser på Södermalmstorg. Buss 71 kör som idag på Katarinavägen, men vänder i höjd med nuvarande hållplats Glasbruksgatan. Busstrafiken prioriteras genom kollektivkörfält och reglering av trafiksignaler.

Nacka- och Värmdöbussarna

Tillfällig bussterminal för Nacka- och VärmdöbussarnaOm några år kan man inte längre använda den befintliga bussteminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Då byggs en tillfällig terminal intill Katarinahissen. Biltrafiken leds på en gata närmast vattnet. Illustration: Stockholms stad.

Nacka- och Värmdöbussarna kör under hela byggtiden i egna körfält på Stadsgårdsleden. Den befintliga terminalen används under de första åren av byggtiden, men utökas med fler ankomstplatser. Därefter flyttas terminalen ut på Stadsgårdskajen. Den tillfälliga terminalen får högre kapacitet och bättre standard än dagens.

Tunnelbanan

Söderströmsbron. Foto: Gustaf Waesterberg.

Söderströmsbron. Foto: Gustaf Waesterberg.

2014-2018 ska Söderströmsbron mellan Gamla stan och Slussen renoveras, vilket påverkar röda eller gröna linjen några helger sommartid. I övrigt kommer tunnelbanan att gå med högsta möjliga kapacitet.

Läs mer om upprustningen av Söderströmsbron 

Saltsjöbanan

Saltsjöbanans resenärer får åka buss Henriksdal-Slussen under en stor del av byggtiden. En ny busshållplats byggs i Henriksdal för smidiga byten. 

Saltsjöbanan kan inte gå till Slussen under en stor del av byggtiden, utan får en tillfällig slutstation vid Henriksdal. Därifrån går ersättningsbussar till Slussen. Den nya busshållplatsen anläggs parallellt med perrongen vid Henriksdals station. Tågtrafiken påverkas inte av dessa förberedande arbeten och Saltsjöbanan går som vanligt ända till Slussen, hela 2015 och förändringarna planeras till andra halvan av 2016.

En omfattande upprustning av Saltsjöbanan startade sommaren 2015 och medför att hela banan stängs av under tio sommarveckor under 2015-2017. Tågtrafiken ersätts då av bussar.

Läs mer om upprustningen av Saltsjöbanan

Våren 2015 påbörjades förlängningen av Tvärbanan till Sickla. Det blir en ny alternativ bytespunkt för bland annat Saltsjöbanans resenärer. Trafikstart planeras till hösten 2017.

Läs mer om Tvärbanan till Sickla

Båttrafiken

Sjövägen och andra transportslag

Vill man resa utan att passera Slussen, kan man ta Sjövägen/Linje 80 från Nacka strand, Finnboda hamn och Saltsjöqvarn till Nybroplan, Lidingö, Frihamnen, Allmänna gränd/Djurgården eller Blockhusudden. I början av september 2014 utökades trafiken med ett försök med en ny elbåt.

Djurgårdsfärjan och skärgårdstrafiken flyttas något norrut på Skeppsbron från våren 2015. 

En ny pendelbåtslinje sätts in på sträckan Söder Mälarstrand-Kungsholmstorg-Klara Mälarstrand från och med sommaren 2015.

Ditt SL-kort gäller på alla båtlinjer utom skärgårdstrafiken.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!