Kollektivtrafiken i Slussen

Uppläsning

Stockholms stad bygger om Slussen från grunden. Det är ett omfattande byggprojekt som påverkar kollektivtrafiken i flera år. Tillsammans med trafikoperatörerna och Stockholms stad arbetar vi för att minska störningarna under byggtiden och ser till att nya Slussen blir en smidig bytespunkt för dig som reser kollektivt.

Detta gör vi

Stockholms stad bygger om Slussen och vår roll är att säkerställa att kollektivtrafiken fungerar under hela byggtiden. Det är vi som är kravställare på staden både under byggtiden och för att framtidens Slussen ska bli en smidig och attraktiv bytespunkt för dig som reser kollektivt.

Syfte

Slussen byggs om för att bli en attraktiv mötesplats, minska risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen och skapa en effektiv bytespunkt för dig som reser kollektivt. Ombyggnaden är nödvändig men påverkar kollektivtrafiken under hela ombyggnaden.

Vem påverkas och tidplan

Du som åker kollektivt kommer att få längre restider och omlagda resvägar under byggtiden. Slussen kommer att vara en byggarbetsplats fram till 2025 och det kan därför vara rörigt när hållplatser och terminaler måste flyttas för att göra det möjligt att bygga om Slussen.

Stockholms stad bygger om Slussen

Slussen håller på att genomgå förvandling från trafikanläggning för bilar till en mötesplats och attraktiv bytespunkt för dig som åker kollektivt. Samtidigt är ombyggnaden viktig för hela Mälarregionen eftersom själva slussarna byggs om för att minska risken för översvämning. Stockholms stad började ombyggnaden 2016 och räknar med att nya Slussen ska vara klar 2025.

Läs mer om Slussen på Stockholms stads webb

Kollektivtrafiken påverkas av ombyggnaden

Slussen är kollektivtrafikens näst största bytespunkt med över 400 000 resenärer som passerar Slussen varje dag. Trots att kollektivtrafiken är prioriterad under byggtiden kommer du som resenär att påverkas av omlagda körvägar, längre restider samt ändrade hållplatslägen och gångvägar.

 

Det är SLs uppgift att tillsammans med trafikoperatörer och Stockholms stad ta fram bästa möjliga lösningar för kollektivtrafiken samtidigt som vi inte hindrar ombyggnaden av Slussen.

Det blir flera större trafikomläggningar innan Slussen är färdigbyggd. Det är främst under de första tre åren som ombyggnaden påverkar kollektivtrafiken mest.

Större trafikomläggningar är komplicerade och en avvägning görs alltid mellan optimal trafikering kring Slussen och påverkan på övrig kollektivtrafik. Efter varje trafikomläggning följer en period av tillvänjning och justering innan lösningen fungerar som planerat.

Längre restid för resenärer från Nacka och Värmdö

Trafiksituationen idag i Slussen

De flesta trafikslagen påverkas av Slussens ombyggnad. 

I och med att Saltsjöbanans tåg ersätts av bussar mellan Henriksdal och Slussen är det fler bussar i Slussens bussterminal under rusningstid. På grund av trängseln i terminalen under rusningstid köar bussarna in till terminalen. Det ger längre restider överlag för Nacka- och Värmdöbussarna. Restiden förlängs med cirka fem minuter under rusningstid. 

Tillfällig bussterminal från 2018

När den tillfälliga bussterminalen öppnar 2018 på Stadsgårdskajen kan Stockholms stad komma igång med ombyggnaden där bussterminalen finns idag.

tillfällig bussterminal på Stadsgårdskajen

En tillfällig bussterminal på Stadsgårdskajen 2018.

Den tillfälliga terminalen kommer att användas till cirka 2023. Då ska nya bussterminalen i Katarinaberget vara klar och kan ta emot bussarna från Nacka och Värmdö. Den tillfälliga terminalen rivs därefter och Saltsjöbanans dubbelspår in till Slussen kan börja läggas.

Läs mer om den nya bussterminalen i Katarinaberget här på sll.se

Saltsjöbanan vänder vid Henriksdal

Saltsjöbanans tåg trafikerar inte Slussen under ombyggnaden eftersom ändstationen har rivits. Tågtrafiken ersätts därför av bussar på sträckan Henriksdal-Slussen. Du som reser med Saltsjöbanan får en förlängd restid på ca 8 minuter i och med bytet mellan tåg och buss och bussträngseln i Slussen under rusningstid.

År 2025 börjar Saltsjöbanans tåg att trafikera Slussen igen.

Läs mer om Saltsjöbanan i nya Slussen här på sll.se

Läs mer om Saltsjöbanans upprustning här på sll.se

Nya hållplatser för innerstadsbussar

Eftersom Katarinavägen är avstängd för all genomgående trafik har de flesta innerstadsbussarna letts om. Dessa går numera via Folkungagatan och Medborgarplatsen, genom Söderledstunneln fram till nya hållplatser på Södermalmstorg vid Slussen. 

Södermalmstorg idag. Illustration: Stockholms stad

Innerstadsbussarna går numera från Södermalmstorg.

Du når innerstadsbussarna (linje 2, 3,55, 57, 53, 76, 96, 190, 191 och 192) vid Södermalmstorg från tunnelbanans övre entré eller via trappor från bussterminalen. Busslinje 71 trafikerar däremot fortfarande Katarinavägen men vänder vid hållplats Glasbruksgatan, ca 500 meter från tunnelbanan i Slussen.

Under 2020 öppnar Katarinavägen för genomgående trafik och innerstadsbussarna återgår till hållplatslägen på Katarinavägen.

Tunnelbanan går som vanligt

Tunnelbanan kommer att gå med högsta möjliga kapacitet under hela byggtiden. Under 2017 sker sprängningar i närheten av Slussens tunnelbanestation vilket kan höras i tunnelbanan, men trafiken påverkas inte.

Efter 2018 kommer vissa tunnelbaneentréer, biljetthallar, hissar och trappor vid Slussen att byggas om. När den nya bussterminalen ska sprängas ut i Katarinaberget efter 2019 kan även sprängningarna märkas av i tunnelbanan. 

Djurgårdsfärjan har flyttat 100 meter

Djurgårdsfärjan har flyttat cirka 100 meter norrut på Skeppsbron. För att komma till färjan kan du gå via Södermalmstorg och vidare över den nya västra bron. Du kan även kliva av vid Gamla Stans tunnelbanestation och gå längs med Munkbron mot Skeppsbron och Tullhus 3. När Slussen och kajen byggts om får sjötrafiken en permanent terminal närmare Slussen.

Du som vill undvika Slussen under byggtiden kan ta pendelbåtlinje 80 till och från bland annat Nacka strand, Kvarnholmen, Saltsjökvarn och Nybroviken. 

Ta Tvärbanan från Sickla

Från och med den 2 oktober 2017 kan du som åker med Saltsjöbanan byta till Tvärbanan vid Sickla station. Med Tvärbanan kan du åka mot Gullmarsplan och tunnelbanans Gröna linje, byta till pendeltåg i Årstaberg eller åka vidare till Alvik, Sundbyberg och Solna.

Läs mer om Tvärbanan till Sickla här på sll.se

Tidplan för kollektivtrafiken

Tidplan för kollektivtrafiken under Slussens ombyggnadLäs mer om kollektivtrafiken i nya Slussen här på sll.se

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!